Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 23.1.2015 klo 13:00
BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2014 (IFRS)

Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2014

Verkkolaskuliiketoiminta kasvoi hyvin ja ohjelmistomyynti kehittyi myönteisesti

Yhteenveto

Tilikausi 2014:
 * Liikevaihto 127 674 tuhatta euroa (123 349 tuhatta euroa) - kasvua 3,5
  prosenttia
 * Liikevoitto 4 325 tuhatta euroa (3 331 tuhatta euroa) - kasvua 29,8
  prosenttia
 * Liikevoitto 3,4 prosenttia liikevaihdosta (2,7 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 67,0 prosenttia (63,8 %)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta 14 912 tuhatta euroa (3 578 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,22 euroa (0,20 euroa)

Loka-joulukuu 2014:
 * Liikevaihto 34 664 tuhatta euroa (33 049 tuhatta euroa) - kasvua 4,9
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 701 tuhatta euroa (2 131 tuhatta euroa) - laskua -20,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 4,9 prosenttia liikevaihdosta (6,4 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 64,9 prosenttia (63,4 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,11 euroa (0,18 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2014 verrattuna.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on
annettu 23.1.2015.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


                 10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/  1-12/ Muutos,

 Tuhatta euroa          2014  2013    %  2014  2013    %
-----------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto          34 664 33 049  4,9 % 127 674 123 349  3,5 %

 EBITDA             3 436 3 879 -11,4 % 11 354 10 383  9,4 %

 Liikevoitto          1 701 2 131 -20,2 %  4 325  3 331 29,8 %

   % liikevaihdosta       4,9 % 6,4 %       3,4 %  2,7 %

 Tulos ennen veroja       2 204 2 153  2,4 %  4 328  3 284 31,8 %

 Tilikauden tulos        1 454 2 255 -35,5 %  2 959  2 605 13,6 % Oman pääoman tuotto, %     4,2 % 9,3 %       2,5 %  2,6 %

 Sijoitetun pääoman tuotto, %  7,2 % 9,1 %       4,4 %  3,9 %

 Rahavarat           28 954 13 218 119,0 % 28 954 13 218 119,0 %

 Nettovelkaantumisaste, %   -38,6 % -4,7 %      -38,6 % -4,7 %

 Omavaraisuusaste, %      82,7 % 77,1 %      82,7 % 77,1 % Osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, euroa      0,11  0,18 -39,2 %  0,22  0,20 11,4 %

 Laimennettu, euroa       0,11  0,18 -39,2 %  0,22  0,20 11,4 %

 Oma pääoma/osake, euroa     9,88  7,62 29,6 %  9,88  7,62 29,6 %


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan
menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network
on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman
yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri
maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat
kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden
verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat
merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla
ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution
Services -liiketoimintoihin.

Vuoden 2014 alusta yhtiö on raportoinut tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution
Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää
tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman
raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi,
Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön
raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
yhteistyömaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista
(SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta
asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-
palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Verkkolaskuliiketoiminta kasvoi hyvin ja ohjelmistomyynti kehittyi myönteisesti
vuonna 2014. Katsauskauden liikevaihto oli 127 674 tuhatta euroa, kasvua 3,5
prosenttia, ja liikevoitto 4 325 tuhatta euroa (3 331 tuhatta euroa). Jatkuvien
tuottojen osuus liikevaihdosta jatkoi yhä kasvuaan ja oli 67,0 prosenttia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus koko liikevaihdosta oli 61,6 prosenttia
(60,0 %). Euroopan ulkopuolisen maailman myynnin kasvu oli erityisen hyvää,
kasvua 13,3 prosenttia koko vuoden osalta ja 27,1 prosenttia neljännellä
vuosineljänneksellä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Network Services -liikevaihto oli 9 175
tuhatta euroa (7 407 tuhatta euroa), kasvua 23,9 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce Network -verkoston kautta
välitettiin viimeisellä neljänneksellä 21,8 miljoonaa transaktiota, verkkolaskua
ja muuta sähköistä sanomaa, kasvua 25,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Verkkolaskuliiketoiminnan kasvu jatkui koko vuoden 2014 ja oli 19,4 prosenttia.
Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78
miljoonaa transaktiota, kasvua 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna, yli miljoonan eri ostajan ja myyjän välillä yli sadassa
maassa. Transaktioiden orgaaninen kasvu on ollut hyvällä tasolla vuoden
jokaisella neljänneksellä.

Ohjelmistomyynnin lasku taittui jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Solution
Services -liiketoiminnan liikevaihto,  joka edustaa yli 70 prosenttia yhtiön
liikevaihdosta, oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 25 489 tuhatta euroa (25
642 tuhatta euroa), laskua -0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Asiakaspalautteen mukaan Baswaren verkkolaskutus- ja hankinnasta maksuun
-ohjelmistojen ja -palvelujen kilpailukyky on hyvä. Olemme vuoden 2014 aikana
siirtäneet lukuisia nykyisiä asiakkaita Alusta-käyttäjiksi ja saaneet
merkittävän määrän uusia Alusta-asiakkuuksia. SaaS-palvelujen kysyntä on ollut
hyvällä tasolla.

Basware Commerce Network -verkoston laajuus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
tarjota Baswaren uusia, innovatiivisia rahoitusratkaisuja kaikenkokoisten
yritysten tarpeisiin kilpailukykyisin ehdoin. Financing Services -palvelut
tarjoavat rahoitusratkaisuja ja -vaihtoehtoja ostajille ja myyjille yhdistäen
laskuautomaation ja verkkolaskutuksen rahoitukseen Basware Commerce Network
-verkoston avulla. Syyskuussa 2014 markkinoille julkistettu Basware Pay,
Baswaren ja MasterCardin yhdessä kehittämä, yritysten välinen, uudentyyppinen
sähköisen maksamisen ratkaisu, on ensimmäinen tuote Financing Services
-tuoteportfoliossa. Vuoden 2014 lopussa on allekirjoitettu ensimmäinen sopimus
Basware Pay -yhteistyöstä kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa ja
neuvotteluja muiden potentiaalisten kumppanien kanssa on käynnissä.

Verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on kasvanut huomattavasti
Euroopassa ja muualla maailmassa vuoden aikana. Verkkolaskun ja muiden uusien
taloushallinnon ratkaisujen käyttöönottoa vauhdittavat yritysten pyrkimykset
tehostaa kassavirtaansa sekä useiden maiden uudet määräykset, joiden avulla
pyritään luomaan yhtenäinen sähköinen kaupankäynnin infrastruktuuri.

Basware on jo toimialan kärjessä verkkolaskutus- ja hankinnasta maksuun
-palveluissa ja rahoituspalvelut tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia
Baswarelle. Reaaliaikaisille maksamisen ratkaisuille, jotka tekevät yritysten
välisestä kaupankäynnistä nopeammin reagoivaa, on markkina-analyysien,
tutkimusten ja saamamme palautteen valossa paljon kiinnostusta nykyisten ja
uusien asiakkaidemme keskuudessa.

Päätavoitteemme on edelleen Basware Commerce Network -verkoston voimakas
kasvattaminen. Strategiamme mukaisesti verkoston kasvua tavoitellaan paitsi
orgaanisesti myös yritysostoin. Panostamme myös Alusta-ohjelmistojen ja
-palvelujen sekä muun myynnin kasvuun. Financing Services -liiketoiminnan ja
rahoituspalvelujen  ja -tuotteiden kehittäminen käynnistyi vuonna 2014 ja jatkuu
aktiivisesti kuluvana vuonna.

Kiitän lämpimästi työntekijöitämme sitoutuneesta työstä ja korkealuokkaisten ja
uusien taloushallinnan ratkaisujen ja prosessien kehittämisestä, jotka auttavat
Baswaren asiakkaita menestymään, tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle ja
tehostamaan kassavirtaa. Kiitän myös kaikkia Baswaren asiakkaita ja
osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan
verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut
Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen
markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava
verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja
rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia
tulevina vuosina.

Näkymät 2015

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa kasvua
kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun
kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja
myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja. Solution Services -liiketoiminnassa
odotetaan Alustan myynnin kasvun vaikuttavan positiivisesti
ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan kehittyvän maltillisesti. Myyntiin
ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen panostetaan entistä voimakkaammin
varsinkin uusissa palveluissa. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa
tuloksentekokyvyn parantamista myös kuluvana vuonna varmistamalla konsultoinnin
tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen.
Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia kasvun nopeuttamiseksi
kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja
vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti
verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.
Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden aikana
markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2014 verrattuna.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Basware tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen
osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön
rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2014 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 127 600
tuhatta euroa.

Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014
maksettaisiin osinkoa 0,10 euroa osakkeelta (2013: 0,23 euroa).

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 13.2.2015 klo 10:00
Helsingissä, Korjaamolla.

Espoossa 23. tammikuuta 2015

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit