Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2016 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 1.2.2017 klo 08:45

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2016 (IFRS)

Basware Oyj:n vuosi ja neljäs vuosineljännes 2016

YHTEENVETO

Vahvaa kasvua cloud-liikevaihdossa, jonka osuus lähestyy puolta koko liikevaihdosta

Tilikausi 2016:

 • Liikevaihto 148 580 tuhatta euroa (143 410 tuhatta euroa) - kasvua 3,6 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu 0,3 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA 2 063 tuhatta euroa (12 121 tuhatta euroa)
 • Cloud-tuottojen kasvu 26,9 prosenttia, osuus liikevaihdosta 44,6 prosenttia (36,4 %)
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 73,6 prosenttia (67,8 %)
 • Liiketulos -13 946 tuhatta euroa* (4 676 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -1,00 euroa* (0,22 euroa)

Loka-joulukuu 2016:

 • Liikevaihto 40 211 tuhatta euroa (39 210 tuhatta euroa) - kasvua 2,6 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu -3,0 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA 3 660 tuhatta euroa (6 783 tuhatta euroa
 • Cloud-tuottojen kasvu 25,2 prosenttia, osuus liikevaihdosta 47,0 prosenttia (38,5 %)
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 73,6 prosenttia (66,5 %)
 • Liiketulos -4 014 tuhatta euroa* (4 305 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,22 euroa* (0,21 euroa)  

*Oikaisemattomat tunnusluvut neljännelle vuosineljännekselle ja vuodelle 2016 sisälsivät tehostamisohjelman henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja noin 5 miljoonaa euroa.

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020. Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 31. tammikuuta 2017.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,    
Tuhatta euroa 2016 2015 % 2016 2015 %  
              
Liikevaihto 40 211 39 210 2,6 % 148 580 143 410 3,6 %    
Orgaaninen liikevaihdon kasvu* -3,0 %     0,3 %        
EBITDA** -1 623 6 224   -5 394 11 902      
Oikaistu EBITDA 3 660 6 783 -46,0 % 2 063 12 121 -83,0 %    
Liiketulos** -4 014 4 305   -13 946 4 676      
  % liikevaihdosta   11,0 %     3,3 %      
Tulos ennen veroja** -2 933 3 281   -16 256 3 563      
Tilikauden tulos** -3 121 2 954   -14 318 3 083      
              
Oman pääoman tuotto, %** -9,1 % 6,3 %   -10,5 % 2,2 %      
Sijoitetun pääoman tuotto, %*** -8,8 % 11,1 %   -6,8 % 3,6 %      
Rahavarat 35 755 33 238 7,6 % 35 755 33 238 7,6 %    
Nettovelkaantumisaste, % 8,7 % -22,4 %   8,7 % -22,4 %      
Omavaraisuusaste, % 58,5 % 79,1 %   58,5 % 79,1 %      
                 
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa** -0,22 0,21   -1,00 0,22      
Laimennettu, euroa** -0,22 0,21   -1,00 0,22      
Oma pääoma/osake, euroa 9,26 9,97 -7,1 % 9,26 9,97 -7,1 %    
               
                        

*Ilman valuuttakurssien vaikutusta
**Oikaisemattomat tunnusluvut neljännelle vuosineljännekselle ja vuodelle 2016 sisälsivät tehostamisohjelman henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja noin 5 miljoonaa euroa.


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Cloud-liikevaihdonn kasvattaminen oli Baswaren tärkein strateginen tavoite vuonna 2016. Cloud-liikevaihto kasvoi 26,9 prosenttia, ja vuoden 2016 lopulla sen osuus kaikesta liikevaihdosta oli lähes puolet. SaaS-kasvumme oli erittäin vahvaa vuonna 2016, sekä viimeisellä vuosineljänneksellä (kasvua 123 prosenttia) että koko tilikaudella (kasvua 95 prosenttia). Basware solmi 29 P2P SaaS -sopimusta neljännellä vuosineljänneksellä ja koko vuonna kaikkiaan 97, kun vastaavat luvut vuonna 2015 olivat 26 ja 57. Neljännellä vuosineljänneksellä toimitettiin 27 P2P SaaS -käyttöönottoprojektia, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Baswaren verkosto saavutti uusia ennätyksiä vuonna 2016: marraskuussa transaktioiden määrä oli 10,4 miljoonaa, mikä on suurin kuukausikohtainen transaktiomäärä tähän mennessä. Koko vuoden transaktiomäärä oli 108 miljoonaa. Transaktiomäärän kasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 19 prosenttia ja koko tilikaudella 15 prosenttia. Uskomme pystyvämme kasvattamaan verkostoamme vielä nopeammin pitkällä aikavälillä, ja tätä varten olemme käynnistäneet lukuisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi perustamalla erillisen verkostoomme keskittyvän myyntitoiminnon.

Verkostomme kautta välitetään vuosittain yli 100 miljoonaa transaktiota, minkä ansiosta Baswarella on ainutlaatuinen ja arvokas tieto-omaisuus. Baswaren strategian keskiössä on kehittää ja laajentaa uusia innovatiivisia lisäarvopalveluja hyödyntämällä verkostossamme olevaa dataa. Vuonna 2016 Baswarella oli toimiala-analyytikkojen mukaan markkinoiden johtava kyvykkyys tarjota tähän tietoon perustuvaa analytiikkaa asiakkaillemme. Panostimme myös Financing Services -ratkaisujemme kehittämiseen, jotka tarjoavat käyttöpääomaratkaisuja asiakkaille hyödyntämällä verkostomme verkkolasku- ja muuta tietoa.

Vaikka cloud-liiketoimintamme kasvoi vahvasti vuonna 2016, kasvua rasitti osittain Ison-Britannian julkisen sektorin cloud-liiketoiminnan lasku johtuen muun muassa Brexitistä ja valuuttakurssien muutoksista. Baswaren kokonaisliikevaihtoon vaikutti liiketoimintamallimme muutos, jonka yhteydessä lisenssi- ja ylläpitotuotot laskivat joka neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna sekä yhteistyömaksuihin liittyvät tuotot koko vuoteen 2015 verrattuna. Kun nopeasti kasvavien cloud-tuottojen osuus Baswaren liikevaihdosta kasvaa, muiden kuin cloud-tuottojen vaikutus jatkossa pienenee.

Vuosi 2016 oli Baswarelle kasvupanostusten vuosi, minkä painopiste oli myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Myynti- ja markkinointihenkilöstön määrä kasvoi 24 prosenttia vuonna 2016, ja nimitimme uudet vetäjät näihin toimintoihin. Olemme jatkaneet myös markkinoiden johtavien verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujemme ja -palvelujemme kehitystä ja niihin panostamista. Toimme uusia ominaisuuksia Baswaren PDF -verkkolaskuratkaisuun ja kehitimme ja laajensimme muita verkoston ominaisuuksia toimittajayhteistyön parantamiseksi sekä verkkolaskutuksen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Paransimme asiakaskokemusta hankinnan ratkaisuissamme julkaisemalla Marketplace-katalogihallinnan työkalun, joka on saatavilla maailmanlaajuisesti Baswaren verkoston kautta.

Baswarella on kolme avainmarkkinaa - Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa - joilla se näkee suurimman potentiaalin cloud-liikevaihtonsa kasvattamiseen. Vuonna 2016 Basware vahvisti merkittävästi asemaansa Yhdysvalloissa hankittuaan johtavan pilvipohjaisten sähköisten hankintaratkaisujen tarjoajan Verianin. Integrointi on edistynyt suunnitelmien mukaisesti, ja ensimmäiset Network-ristiinmyyntisopimukset on jo tehty. Ison-Britannian ja Saksan markkinapotentiaali on edelleen voimakas, mutta näiden markkinoiden myyntiin vaikuttivat vuonna 2016 Brexit Isossa-Britanniassa ja kilpailu työmarkkinoilla Saksassa, mikä on viivästyttänyt rekrytointeja.

Olen iloinen, että olen saanut syyskuusta 2016 toimitusjohtajaksi nimityksen jälkeen mahdollisuuden johtaa Baswarea. Olemme hyvässä asemassa työskennellessämme yhtiössä, joka toimii nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla on merkittävä kasvupotentiaali. Marraskuussa käynnistimme ohjelman, joka tekee Baswaresta kilpailukykyisemmän ja ketterämmän. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme tuesta, asiakkaitamme luottamuksesta ja kaikkia työntekijöitämme omistautuneesta työstä vuonna 2016. Tunnustuksena ylivertaisesta tarjoamastamme toimiala-analyytikot pitivät Baswarea markkinajohtajana myös vuonna 2016. Tämän tunnustuksen ja selkeän cloud-painotteisen strategiamme vuoksi olen varma, että Basware on hyvässä asemassa saavuttamaan ja hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuudet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan ja palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Julkisen sektorin sähköisen liiketoiminnan hankkeiden, joita on käynnistetty erityisesti Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, arvioidaan edistävän digitalisoitumista ja verkkolaskutuksen käyttöönoton leviämistä. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2017

Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu strategiakaudella 2017-2020, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Tilikauden 2016 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 88 758 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 ei makseta osinkoa.

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16. maaliskuuta 2017 Helsingissä.

Espoossa tiistaina 1. helmikuuta 2017

BASWARE OYJ
Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.co

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit