BASWARENOSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 19.4.2018, 8:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018 (IFRS)

Liiketoimintojen myynti vauhdittaa cloud-transitiota

Tammi–maaliskuu 2018:

 • Liikevaihto 35 969 tuhatta euroa (36 810 tuhatta euroa): laskua 2,3 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 5,3 prosenttia
 • Orgaaninen Cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 18,4 prosenttia, osuus liikevaihdosta 59,3 prosenttia (51,4 %)
 • Oikaistu EBITDA 12 tuhatta euroa (-1 593 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liikevoitto/tappio -2 618 tuhatta euroa (-4 185 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,60 euroa (-0,31 euroa)
 • Liikevoitto/tappio 12 495 tuhatta euroa (-5 084 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,45 euroa (-0,37 euroa)

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on Cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen Cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

 • Cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
 • kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 ‑standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja tulee soveltamaan sitä täysin takautuvasti. Samanaikaisesti IFRS 15 ‑standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa Cloud- ja Muu kuin cloud-liikevaihdon välillä. Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-3/  1-3/  Muutos,   1-12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2017 
Liikevaihto  35 969  36 810  -2,3 %  149 167 
Cloud-liikevaihto 21 343  18 917  12,8 %  80 332 
Tilauskanta 2 742  2 506  9,4 %  11 246 
EBITDA  15 125  -2 491  599 
Oikaistu EBITDA 12  -1 593  3 294 
Liikevoitto/tappio  12 495  -5 084  -9 509 
Oikaistu liikevoitto/tappio  -2 618  -4 185  37,5 %  -6 814 
Voitto/tappio ennen veroja  11 741  -6 077  -12 276 
Kauden voitto/tappio  6 416  -6 371  -11 524 
Rahat ja pankkisaamiset 54 183  32 281  67,8 %  20 683 
Osakekohtainen tulos 
Laimennettu (euroa)  0,45  -0,37  -0,80 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) -0,60 -0,31  -93,7 % -0,61 

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen: 

Baswaren osakkeenomistajana ja toimitusjohtajana olen tyytyväinen siihen, miten hyvin edistyimme Cloud-strategiamme toteuttamisessa ensimmäisellä neljänneksellä. Saatoimme kahden ydinliiketoimintaan kuulumattoman liiketoiminnon myynnin päätökseen ja jatkoimme samalla uusien asiakkaiden hankkimista, olemassa olevien asiakkuuksien siirtämistä pilviratkaisuihimme ja uusien innovatiivisten ratkaisujen julkistamista.

Baswaren tärkein strateginen tavoite on kasvattaa Cloud-liiketoimintaa. Ensimmäisellä neljänneksellä Baswaren Cloud-liikevaihto oli 59 % kokonaisliikevaihdosta, kun osuus vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla oli 51 %. Helmikuussa kerroimme myyvämme kaksi pääosin Suomeen keskittyvää ei-pilvipohjaista liiketoimintoa: talousohjauksen (Financial Performance Solutions) ja maksuliikenteen (Banking). Liiketoimintojen myynti oli meille tärkeä, koska sen ansiosta voimme kohdistaa kaiken huomiomme pilvipohjaisiin ratkaisuihin keskittyvään globaalin strategiaamme.

Voitimme ensimmäisellä neljänneksellä merkittäviä uusia asiakkaita, kuten esimerkiksi Healthe Care ja Access Information. Lisäksi jatkoimme olemassa olevien asiakkuuksien, kuten Scanian, Fiskarsin ja Sopra Sterian, siirtämistä pilviratkaisuihimme. Tilauskantamme kasvoi kuitenkin arvioitua hitaammin neljänneksen aikana. Syynä oli odotettua pidemmät kaupantekoajat etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Kausivaihteluiden vuoksi tilauskanta kehittyy ensimmäisellä neljänneksellä aina hitaammin kuin muilla neljänneksillä.

Yksi Baswaren painopistealueista on kasvattaa liikevaihtoa kumppanimyynnin avulla. Ensimmäisellä neljänneksellä kumppaneiden kautta saatujen tilausten osuus tilauskannasta kasvoi. Neljänneksen aikana julkistettuja uusia kumppanuuksia olivat muun muassa sopimus, joka tuo Baswaren verkkolaskuverkoston Salesforcen käyttäjien saataville, sekä ERP-pilvipalvelujen tarjoaja QAD:n kanssa solmittu sopimus.

Basware on johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun ‑ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen jatkuvasti uusia innovatiivisia dataratkaisuja. Ensimmäisellä neljänneksellä julkistimme #Superfinance-konseptimme, jolla pyrimme vahvistamaan tämän päivän hankinta- ja talousammattilaisten kykyä hyödyntää big dataa, ennustavaa analytiikkaa ja tekoälyä. Muita uusia innovaatioita olivat entistä parempi Supplier Spend Dashboard ‑analytiikkaratkaisu, joka auttaa ostaja-asiakkaita pienentämään kustannuksia ja kasvattamaan toimittajakantansa arvoa kehittyneen analytiikan avulla, sekä toimittajatietojen rikastamiseen tähtäävä kumppanuus Dun & Bradstreetin kanssa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Baswaren hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, jotka ovat erittäin kokeneita alan ammattilaisia. Yhdysvaltalaisella Daryl Rolleylla on laaja kokemus erilaisista johtamisen ja myynnin tehtävistä, sisältäen kahdeksan vuotta Ariballa. Suomalainen Asko Schrey tuo hallitukseen merkittävän määrän teknologia- ja talousalan johtaja- ja investointikokemusta.

Kaiken kaikkiaan Baswaren toiminta oli vakaalla pohjalla tällä neljänneksellä, ja liikevaihdon orgaaninen kasvu – valuuttakurssimuutosten ja liiketoimintojen myyntien vaikutuksella oikaistuna – oli hyvällä tasolla. Jatkoimme määrätietoisesti valitsemallamme linjalla, ja selkeän pilvistrategian ansiosta suhtaudun Baswaren tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on edelleen kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla organisaatoilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Näkymät 2018

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • SaaS-liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana orgaanisesti laskettuna
 •  Transaktiopalveluiden liikevaihdon kasvun odotetaan kiihtyvän kasvutoimenpiteiden alkaessa vaikuttaa
 •  Muun cloud-liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa myös jatkossa liikevaihto Ison-Britannian julkiselta sektorilta
 •  Cloud-liikevaihdostamme suurempi osa on Yhdysvaltain dollareissa ja Englannin punnissa, joten valuuttakurssimuutoksilla on suhteellisesti suurempi vaikutus Cloud-liikevaihtoon kuin kokonaisliikevaihtoon

Vuonna 2018 Muu kuin cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • Ylläpito- ja lisenssituotot jatkavat laskuaan yhtiön siirtäessä olemassa olevia asiakkaita cloud-palveluihin
 • Asiakkaiden siirtyminen cloud-palveluihin sekä implementoinnin standardisoiminen vaikuttavat myös konsultoinnin liikevaihtoon
 • Helmikuussa 2018 päätökseen saatetuilla liiketoimintojen myynneillä on suhteellisesti suurempi vaikutus Muu kuin cloud-liikevaihtoon kuin Cloud-liikevaihtoon

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

 • Cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
 • kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa vuoden 2017 valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus.

Espoossa keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018

BASWARE OYJ

Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Basware osavuosikatsaus Q1 2018

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.