Bayer ja UNEP järjestävät kansainvälisen lasten piirustuskilpailun: Mitä lapset voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Bayer AG:n yhdessä järjestämän kansainvälisen lasten piirustuskilpailun aiheena on ”Ilmastonmuutos: mitä me voimme tehdä sen hidastamiseksi”. YK:n ympäristöohjelma ja Bayer järjestävät kilpailun jo 17. kertaa. Kilpailuun voivat osallistua 6-14-vuotiaat lapset, ja heitä pyydetään piirtämään kuvia, jotka kertovat, mitä konkreettisia asioita voimme tehdä kotona hidastaaksemme haitallista ilmastonmuutosta. Vuodesta 1991 lähtien yli 190 000 lasta yli sadasta maasta on lähettänyt piirustuksiaan tähän kilpailuun ja ilmaissut niin pelkojaan kuin toiveitaan ympäristöaiheisiin liittyen.

Voittajat valitaan Euroopan, Afrikan, Pohjois-Amerikan, Aasian-Tyynenmeren, Länsi-Aasian ja Latinalaisen Amerikan alueilta. Lisäksi valitaan kansainvälinen voittaja ja kaksi kakkostilaa. Voittajat ja kunkin voittajan aikuinen seuralainen pääsevät kesäkuussa 2008 Uuteen Seelantiin seuraamaan maailman ympäristöpäivän juhlallisuuksia. Lisäksi voittajille on luvassa rahapalkintoja ja muita palkintoja. Voittajat ja muut valikoidut piirustukset pääsevät maailman ympäristöpäivän yhteydessä järjestettävään näyttelyyn ja myöhemmin järjestettäviin kansainvälisiin näyttelyihin. Lisäksi ne julkaistaan sekä YK:n ympäristöohjelman että Bayerin nettisivuilla.

Kilpailutyöt tulee lähettää 15. tammikuuta 2008 mennessä suoraan YK:n ympäristöohjelman UNEPin toimistoon. Käytettävien materiaalien tai menetelmien suhteen ei ole rajoituksia. Töiden on oltava joko DIN A4 tai A3 –kokoisia. Työn taakse on laitettava osallistujan nimi ja osoite.

Viime vuoden voittajatyöt ovat nähtävissä nettiosoitteessa www.press.bayer.com


Suomesta työt lähetetään seuraavaan osoitteeseen:


UNEP Regional Office for Europe
11-13 Chemin des Anémones,
CH-1219 Chatelaine, Geneva,
SWITZERLAND

Tel: + (0)41 22 917 82 79
Fax: + (0)41 22 917 80 24
E-mail: kristin.ebbesen@unep.ch


Ennakoivat lausunnot
Tiedotteessa on mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayerin konsernijohdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Frankfurtin pörssille ja Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle jätetyissä vuosi- ja väliraporteissa (esim. Form 20-F). Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit