Bayer Schering Pharma Oy:n YT-neuvottelut päättyivät

15.5.2007
Bayer Schering Pharma Oy:n maaliskuussa aloitettu yhteistoimintamenettely on saatu päätökseen. YT-neuvottelut koskivat Bayer Schering Pharma AG:n suunnitelmaa yhdistää lääkealan globaalit tutkimusohjelmat ja -toiminnat kolmeen suureen tutkimus- ja tuotekehitysyksikköön, Berliiniin ja Wuppertaliin Saksassa sekä Berkeleyyn USA:ssa tutkimuksen ja tuotekehityksen tehostamiseksi. Globaali suunnitelma saattaa johtaa yhteensä noin 1400 henkilön vähentämiseen Bayer Schering Pharman tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioissa eri puolilla maailmaa.

Tämän seurauksena Bayer Schering Pharma Oy:stä vähenee vuoden 2008 loppuun mennessä 77 työtehtävää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä merkitsee 66 henkilön tehtävien päättymistä. Heistä 29 on ylempiä toimihenkilöitä, 35 toimihenkilöitä ja 2 työntekijöitä.

Koska useimmat työt jatkuvat joko vuoden 2007 loppupuolelle tai 2008 puoliväliin asti, vasta vuoden 2008 loppupuolella pystytään sanomaan, minkä verran henkilöitä on jouduttu irtisanomaan tai onko heille löytynyt tehtäviä esimerkiksi yrityksen muista organisaatioista tai muualta konsernista.

Tukea irtisanomisuhan alla oleville

Lakisääteisen tuen lisäksi Bayer Schering Pharma Oy tarjoaa irtisanomisuhan alla oleville henkilöille ylimääräistä taloudellista ja muuta tukea, jonka tavoitteena on edesauttaa henkilöitä työllistymään uudelleen. Tukipalvelut sisältävät esimerkiksi koulutusta, uudelleensijoittumisohjausta, muutoksenhallintatukea ja työvoimatoimiston infopisteen järjestämisen yrityksen omiin tiloihin.

Bayer Schering Pharma Oy jatkaa erikoisosaamisalueillaan

Bayer Schering Pharma Oy:n tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on tulevaisuudessa yli sata henkilöä, jotka jatkavat uusien, Bayer Schering Pharma Oy:n erikoisosaamisalueeseen kuuluvien polymeeripohjaisten valmisteiden kehittämistä globaalin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaation kanssa ja tukevat tuotantoa, markkinointia ja myyntiä. Bayer Schering Pharma Oy on jatkossakin yksi Bayer Schering Pharma AG:n globaaleista lääkealan tuotantolaitoksista.


Lisätietopyynnöt:
Anna-Mari Salokorpi, viestintäpäällikkö, Bayer Schering Pharma Oy, puh. 020 785 2449


Liitteet & linkit