Bayerin ja Scheringin integraatio johtaa tutkimuksen ja tuotekehityksen uudelleenorganisointiin kansainvälisesti

YT-neuvottelut alkavat Schering Oy:ssä

2.3.2007
Bayer Schering Pharma AG, Berliini, suunnittelee yhdistävänsä lääkealan globaalit tutkimusohjelmat ja -toiminnat kolmeen suureen tutkimus- ja tuotekehitysyksikköön, Berliiniin ja Wuppertaliin Saksassa sekä Berkeley'iin USA:ssa, tehostaakseen tutkimusta ja tuotekehitystä. Globaali suunnitelma saattaa johtaa yhteensä noin 1400 henkilön vähentämiseen Bayer Schering Pharman tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiossa eri puolilla maailmaa. Globaalin suunnitelman vuoksi myös Suomessa Schering Oy:n on linjattava uudelleen tutkimus- ja tuotekehitysstrategiansa ja aloitettava yhteistoimintaneuvottelut.

YT-neuvottelun vaikutukset ulottuvat Schering Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioon Turussa ja Espoossa. Uudelleenorganisointi saattaa johtaa arviolta noin 80 työtehtävän päättymiseen. Mahdollisiin toimenpiteisiin ryhdytään tämän vuoden aikana YT-neuvottelun päätyttyä. Kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Schering Oy:n tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on tulevaisuudessa yli sata henkilöä, jotka jatkavat uusien, Schering Oy:n erikoisosaamisalueeseen kuuluvien polymeeripohjaisten valmisteiden kehittämistä globaalin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaation kanssa ja tukevat tuotantoa, markkinointia ja myyntiä. Schering Oy on jatkossakin yksi Bayer Schering Pharma AG:n globaaleista lääkealan tuotantolaitoksista.

Schering Oy pyrkii toimimaan YT-neuvotteluissa siten, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot otetaan huomioon, jotta työpaikkoja menetettäisiin mahdollisimman vähän.

Lisätietopyynnöt:
Anna-Mari Salokorpi, viestintäpäällikkö, Schering Oy, puh. (02) 333 2449


Liitteet & linkit