EHKÄISYTUTKIMUS PALJASTAA

Uusi ja kattava raskauden ehkäisytutkimus on valmistunut. Taloustutkimuksen selvityksen mukaan ehkäisypillerit ovat edelleen suosituin ja käytetyin ehkäisymenetelmä.

Ehkäisypillerit ovat suosituin ja käytetyin ehkäisymenetelmä, noin 26 % 15-50-vuotiaista naisista käyttää yhdistelmäehkäisypillereitä ja lisäksi 3 % naisista käyttää minipillereitä. Pillereiden käyttäjät perustelevat keskimääräistä useammin valintaansa ehkäisyvarmuudella, helppokäyttöisyydellä ja vähäisillä haittavaikutuksilla.

Ensimmäiseksi ehkäisymenetelmäksi valitaan usein kondomi ja ensimmäiseksi hormonaaliseksi menetelmäksi e-pilleri.

Uudet ehkäisymuodot kuten rengas ja laastari kiinnostavat naisia jossain määrin, mutta tutkimuksen mukaan niiden varsinainen käyttö on edelleen vähäistä. Vastaajista noin 3 % käyttää rengasta; sen käyttö on samaa luokkaa kuin varmoihin päiviin luottaminen. Peräti 4 % vastaajista on valinnut ehkäisykeinoksi epävarman ehkäisyn eli keskeytetyn yhdynnän.

Uskomukset elävät sinnikkäästi
Suhtautumisessa ehkäisyyn ei ole viimeisten 10 vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Edelleen yli 30 % naisista on huolestunut siitä, että hormonaalisen ehkäisyn käytön jälkeen on ongelmia tulla raskaaksi. Tämä pelko on edelliseen tutkimuskertaan nähden onneksi hieman laskenut. Ehkäisypillereiden käytön ei ole tutkimuksissa todettu heikentävän hedelmällisyyttä. Hedelmöittyminen voi tapahtua jopa helpommin heti pillereiden lopettamista seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Suurin hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä on ikä. Onkin luonnollista, että kun pillereitä on käytetty esimerkiksi 10 vuotta ja ikää on 35 vuotta, hedelmällisyys on iän myötä heikentynyt.

Ehkäisyn hinnalla ei suurtakaan merkitystä
Naisten mielestä ehkäisymenetelmien saatavuus näyttäisi parantuneen verrattuna vuoteen 1998. Lähes 20 % naisista on ollut tilanteissa, joissa ehkäisy on unohtunut. Tässä ei ole tapahtunut muutoksia 10 vuoden aikana. Yllättävän moni naisista ei pidä ehkäisymenetelmien hintaa esteenä niiden käytölle. Ehkäisyn hinnan merkitys näyttäisi jopa laskeneen viimeisten 10 vuoden aikana. Per päivä laskettuna hormonaalisista ehkäisyvaihtoehdoista hinnaltaan kallein on rengas ja halvin hormonikierukka.

Keskeytettyyn yhdyntään suhtaudutaan kielteisesti
Naiset suhtautuvat hyvin myönteisesti sekä kondomiin että ehkäisypillereihin. Myös hormonikierukkaan ja minipillereihin asennoidutaan positiivisesti. Hormonikierukkaan suhtautuminen oli sitä myönteisempää, mitä vanhempi vastaaja oli kyseessä. Yli 35-vuotiaat arvostavat erityisesti pitkäaikaista ehkäisyä sekä menetelmää, joka sallii koko asian unohtamisen. Edelliseen tutkimuskertaan verrattuna suhtautuminen keskeytettyyn yhdyntään on pysynyt samalla tasolla. Eri ehkäisymenetelmien vertailussa se koetaan kielteisimmin.

Naiset toivovat edelleen ehkäisyltään 100 % varmuutta, helppokäyttöisyyttä sekä vähän haittavaikutuksia. Nämä ovat myös tärkeimpiä tekijöitä, kun ehkäisyä valitaan. Sukupuolitautien ehkäisy, PMS-oireiden lievitys, ja kuukautisvuodon väheneminen ja se, ettei menetelmä estä raskaaksi tulemista myöhemmin - nämä seikat ovat edelliseen tutkimuskertaan verrattuna nousseet tärkeämmiksi tekijöiksi. Alle 20–vuotiaille sukupuolitautien ehkäisy ja aknen hoito ovat merkittäviä ehkäisymenetelmän ominaisuuksia.

Taloustutkimuksen tekemä ehkäisyyn liittyvä haastattelututkimus 15-50-vuotiaiden naisten keskuudessa toteutettiin lokakuussa 2007, otoksen suuruus oli 3 000 naista. Tutkimuksessa selvitettiin naisten suhtautumista ehkäisyyn, eri ehkäisymenetelmien käyttöä, tunnettavuutta ja mielikuvia. Soveltuvin osin tutkimuksen tuloksia on verrattu edellisiin mittauskertoihin.

Liitteet & linkit