Bilot lanseeraa SAP-ratkaisuja parantavan Smart-tuoteperheen

Talouden taantuma, pysyvästi muuttunut ostokäyttäytyminen ja läpinäkyvämpi kustannus-laatutietoisuus kiihdyttävät yritysohjelmistomarkkinan murrosvaihetta. Vastatakseen asiakkaiden ja markkinoiden odotuksiin, Bilot on tuonut perinteisen palveluportfolionsa rinnalle uuden ajan ratkaisuja, joissa yhdistyvät parhaat käytännöt, ketteryys ja suoraviivainen käyttöönotto.

Bilotin lanseerama Smart-tuoteperhe kattaa ydinliiketoiminnan keskeisimmät prosessit. Bilot SmartSeries täsmäratkaisut kattavat sovellukset alkaen hankinnan tehostamisesta, talouden suunnittelusta ja perustiedon hallinnasta, hinnoittelun ja myynnin johtamisen kautta aina monikanavaiseen myyntiin ja raportointiin sekä konsolidointiin. Tuoteperhe on suunnattu keskisuuriin ja suuriin yrityksiin, joilla on SAP- tai Microsoft-järjestelmiä käytössään. Ensimmäiset asiakastoimitukset ovat jo käynnissä.

Älykkyyteen viittaava Smart-nimi juontaa Bilotin ajatuksesta, että liiketoimintaprosessien päätöksentekoa voidaan nopeuttaa ja tarkentaa esimerkiksi reaaliaikaisen analytiikan, mobiilikäytön ja sosiaalisen yhteistyön avulla. Nopeampi prosessien läpivienti auttaa yritystä reagoimaan ketterämmin esimerkiksi muuttuviin markkinatilanteisiin. Fiksummalla, analytiikkaan pohjautuvalla päätöksenteolla parannetaan yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan.

Smart-sarjan nimi viittaa myös sovellusten älykkääseen toimitustapaan. Bilot haluaa Smart-tuoteperheellään lopullisesti murtaa vanhentuneet luulot siitä, että SAP-järjestelmän rikastaminen uusilla, helppokäyttöisillä toiminnoilla on kallista ja aikaa vievää.  

Sovellukset toimitetaan joko pilvestä tai asiakkaan omaan SAP- tai Microsoft-ympäristöön asennettuina valmispaketteina.  Asiakasyritykseltä ja konsulteilta vapautuu enemmän aikaa prosessi-innovaatioon. Smart-toimitukset alkavatkin aina liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksien kartoituksella, jonka jälkeen ohjelmisto otetaan käyttöön kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Tuoteperheeseen kuuluu tässä vaiheessa mm.: SmartPurchase™ tehostamaan hankinnan eri vaiheita, SmartInvoice™ automatisoimaan ostolaskujen hyväksyntää, SmartMDM™ helppoon, varmaan ja dynaamiseen perustietojen ylläpitoon, SmartPricing™ auttamaan myynnin johtoa ja tuotepäälliköitä tekemään parempia ja nopeampia päätöksiä tuotteiden hinnoittelussa, SmartSalesRep™ ohjaamaan myyjiä saavuttamaan tavoitteensa reaaliaikaisen tiedon ja pelillistämisen kautta, SmartChannel™ varmistamaan, että monikanavainen B2B ja B2C verkkokauppa-ratkaisu kattaa myös vaativimmatkin tarpeet ja SmartPlanning™ antamaan yritykselle valmiin pohjan talouden tehokkaaseen suunnitteluun.

Lisätietoa tuotteista antaa myynti- ja markkinointijohtaja Kristiina Sarén.

kristiina.saren@bilot.fi

p. 040 8222 796

Bilot  on itsenäinen, luova ja aidosti asiakaskeskeinen yritysteknologiayhtiö. Vuonna 2005 alansa johtavien asiantuntijoiden perustama kasvuyhtiö tunnetaan tienraivaajana uusien SAP ja Microsoft –pohjaisten sovellusten kehittämisessä ja käyttöönotossa. Bilot –konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 15 MEUR ja se työllistää noin 120 henkeä. www.bilot.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Bilot on itsenäinen, luova ja aidosti asiakaslähtöinen yritys. Alansa johtavien asiantuntijoiden vuonna 2005 perustama Bilot on kasvava yritys ja edelläkävijä uusien SAP- ja Microsoft-ratkaisujen käyttöönotossa ja kehittämisessä. Arvomme pohjaavat rohkeuteen, omintakeisuuteen ja sitoutuneisuuteen. Olemme onnistuneet nousemaan erinomaiseksi ja halutuksi työnantajaksi, joka houkuttelee ja säilyttää todellisia lahjakkuuksia, luovimpia ajattelijoita ja terävimpiä näkijöitä.