Enää kaksi vuotta aikaa hoitaa jätevesiasiat kuntoon

Ekomestari toimittaa järjestelmän avaimet käteen -periaatteella

Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä on oltava puhdistusjärjestelmä, jolla jätevedet puhdistetaan. Jätevesijärjestelmä on saatettava asetuksen mukaiseksi 15.3.2016 mennessä.

Jätevesien puhdistamisen tavoitteena on suojella ihmistä ja luontoa sekä säästää luonnonvaroja. Oikealla jäteveden käsittelyllä ehkäistään niiden päätyminen läheisiin kaivoihin, pohjaveteen tai vesistöihin. Luontoa rasittavat jätevesien ravinteet ja happea kuluttavat aineet, jotka rehevöittävät vesistöjämme.

Kun lähdetään kartoittamaan kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää, otetaan ensimmäiseksi selville onko kiinteistösi mahdollista liittää kunnalliseen järjestelmään. Jos se ei ole mahdollista, selvitetään millainen järjestelmä soveltuu kyseisen kiinteistön ja sen asukkaiden käyttöön.

Jätevesijärjestelmäksi on olemassa useita toiminnaltaan, puhdistusmenetelmältään ja -tehokkuudeltaan poikkeavia ratkaisuja.

– Tavallinen pientaloasuja ei millään pysty seuraamaan millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on. Se on syy, miksi Biolan Ekoasuminen ryhtyi viime vuonna rakentamaan Suomeen Ekomestari-verkostoa, kertoo Biolan Ekoasumisen toimitusjohtaja Matti Hakala.

Biolan Ekoasumisen valtuutetut asentajat, Biolan Ekomestarit, ovat koulutettuja jätevesiammattilaisia. Ekomestari kertoo asukkaalle erilaisista tarjolla olevista vaihtoehdoista ja yhdessä asiantuntijan kanssa valitaan kohteen vaatimukset täyttävä järjestelmä.

– Ekomestarit toteuttavat hankkeen tarvittaessa alusta loppuun. Ekomestari suunnittelee, myy, asentaa ja tarvittaessa myös huoltaa, kertoo Matti Hakala.

Biolan Ekoasumisen jätevesijärjestelmien joukosta löytyy jokaiseen käyttökohteeseen ja tarpeeseen sopiva vaihtoehto, niin jokapäiväiseen kuin vapaa-ajan käyttöönkin.

Haja-asutusalueella olevan kiinteistön jätevesiasioiden kuntoon saattaminen

  • Selvitetään voiko kiinteistö liittyä kunnallisen viemäriverkkoon piiriin.
  • Jos ei voi, kartoitetaan kyseiselle kiinteistön asetetut jätevedenpuhdistamon vaatimukset.
  • Jätevesisuunnittelija tekee kiinteistöllä tarvittavat mittaukset ja kartoittaa soveltuvat laitevaihtoehdot.
  • Jätevesisuunnitelma ja toimenpidelupa lähetetään kunnan rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi.
  • Kun suunnitelma on hyväksytty, voidaan aloittaa jätevesijärjestelmän asennus: tuotteiden ja tarvikkeiden toimitus, maamassojen kuljetukset, mahdolliset sähkö- ja viemäriasennukset.
  • Useimmissa kunnissa projektille vaaditaan KVV-valvoja.
  • Laitteen käyttöönotto ja säännöllinen huolto.

Lisätietoja: Matti Hakala, Biolan Ekoasuminen Oy, 0500 621 574

www.ekoasuminen.fi

Biolan Ekoasuminen Oy on Biolan Oy:n tytäryhtiö, joka keskittyy ekologisen asumisen ratkaisujen kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin Suomessa. Biolan Ekoasumisen tuotteet mahdollistavat oman ympäristökuormituksen vähentämisen ja säästämisen asumiskuluissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Biolan on ollut mukana kestävän kehityksen luomisessa koko yli 40-vuotisen historiansa ajan ja on toteuttanut koko liikeideansa kestävän kehityksen ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen ehdoilla. Biolan on suomalainen perheyritys ja sen nimi tulee sanoista biologinen lannoitus. Biolan pyrkii vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta kierrätysraaka-aineita hyödyntävien puutarha- ja vihersisustamisen tuotteiden, kuivakäymälöiden, ympäristöystävällisten jätevesijärjestelmien sekä muiden ekoasumisen tuotteiden avulla.