Biovakka mukana merkittävässä tutkimushankkeessa

Tekes on myöntänyt lähes 700 000 euron rahoituksen Biovirta-hankkeeseen, jonka tavoitteena on biokaasun tuotannossa käytettävien raaka-aineiden hyödyntäminen ja jatkojalostus. Hankkeen keskeinen mahdollistaja on Biovakka Oy, joka omistaa Suomen suurimman biokaasun tuotantolaitoksen. Biokaasulaitoksilla on mahdollisuus sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa että jalostaa tuotannossa käytettäviä raaka-aineita mm. lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi.

Biovirta-hanketta koordinoi MTT ja se on osa tutkimusohjelmaa, joka pyrkii vähentämään fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Tutkimuksella edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja ravinteiden kierrätystä. Hankkeeseen osallistuvat myös Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Evira, VTT sekä kaikkiaan 14 yritystä.

Biovakka Oy omistaa Suomen suurimman biokaasun tuotantolaitoksen Vehmaalla. Biovakan toinen laitos avataan marraskuun puolivälissä Turussa. Lisäksi Biovakalla on vireillä useita hankkeita, jotka tähtäävät suurten alueellisten biokaasun tuotantolaitosten rakentamiseen eri puolelle Suomea.

Biovakan tuotantolaitokset ovat ns. keskitettyjä laitoksia, jotka pystyvät ottamaan vastaan monenlaisia biohajoavia materiaaleja ja yhdistelemään niitä energian- ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Lisäksi Biovakalla on valmius jalostaa kaasusta biometaania liikennepolttoaineeksi.

Biovakan raaka-aineiden käsittelykapasiteetti ja kierrätysravinteiden tuotanto ovat jo nyt merkittäviä ja ne kasvavat tulevaisuudessa. Lisäksi Biovakan valmiita tuotteita, kuten peltoravinteita, on jo käytännössä testattu viljelykokeissa neljän vuoden ajan.

– Jotta voitaisiin investoida uusiin biokaasulaitoksiin, tarvitaan luotettavaa tietoa sopivista menetelmistä. Tulevaisuudessa materiaalivirtojen tuotteistaminen voi merkittävästi lisätä ja monipuolistaa alan liiketoimintaa kansallisesti ja globaalisti, korostaa vanhempi tutkija Teija Paavola MTT:n julkaisemassa tiedotteessa.

Biovakan toimintaan voi tutustua Tampereen Energia 2008 -messuilla 29.–30.10. Turun tuotantolaitos avataan 19.11.2008. Molemmista em. asioista tiedotetaan vielä erikseen.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Lehtonen,
+ 358 50 5755 755
janne.lehtonen@biovakka.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä
+ 358 400 533 213
jyrki.heila@biovakka.fi
www.biovakka.fi

Liitteet & linkit