Biovakka Suomi Oy avaa toisen biokaasulaitoksensa Turussa

Biovakka Suomi Oy vihkii tänään 1.12.2008 käyttöön maamme toisen suurenluokan biokaasun tuotantolaitoksen Turussa. Laitos aloittaa toimintansa tammikuussa 2009. Ensimmäinen, vuonna 2004 toimintansa aloittanut laitos sijaitsee Vehmaalla.

Turun Topinojalla käynnistyvä laitos käyttää raaka-aineenaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yhdyskuntapuhdistamon lietettä. Lisäksi se käsittelee Turun ympäristökuntien puhdistamolietteitä. Näistä Biovakka tuottaa biokaasua ja kierrätysravinteita sekä tulevaisuudessa myös liikennepolttoainetta.

Biokaasu on ympäristöystävällinen, kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jonka käyttö ei lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Puhdistettuna biometaanina sitä voidaan käyttää myös autojen polttoaineena.

Biovakka on jo nyt Suomen merkittävin biokaasun tuottaja. Tänään vihittävä laitos kaksinkertaistaa sekä käsittelykapasiteetin että biokaasun tuotannon. Laitoksen energiateho on 4 MW. Energiaa tuotetaan Turku Energian sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Lisäksi Biovakka tuottaa kaiken laitoksen tarvitseman energian itse.

Energiantuotannon lisäksi Biovakan erityisosaamista on ympäristöystävällisten ja peltoviljelyyn erinomaisesti soveltuvien kierrätysravinteiden tuotanto. Nämä kierrätysravinteet syntyvät osana biokaasun tuotantoprosessia. MTT:n suorittamien viljelykokeiden mukaan ne ovat sadontuotantokyvyltään yhtä hyviä tai jopa parempia kuin keinolannoitteet. Lisäksi ne ovat edullisempia.

Biovakan liikeideana on kehittää bioenergian tuotantoon nopeasti monistettavissa oleva, liiketaloudellisesti kannattava toimintamalli. Turku ja Vehmaa ovat sisarlaitoksia. Biovakan tavoitteena on rakentaa kymmenkunta vastaavaa alueellista biokaasun tuotannon suuryksikköä eri puolille Suomea.

Biovakka on tulevaisuuden energiantuotannolle suuntaa näyttävä edelläkävijäyritys, joka toimii täysin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 1.12. Biovakka palkitaan työstään puhtaamman ympäristön hyväksi Varsinais-Suomen maakunnan INNOSUOMI-palkinnolla.

Biovakka järjestää tiedotustilaisuuden tänään 1.12. klo 10 Topinojan tuotantolaitoksella Turussa, osoitteessa Pitkäsaarenkuja 7. Median edustajat ovat tervetulleita tiedotustilaisuuteen ja sitä seuraavaan laitoksen vihkiäistilaisuuteen.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Lehtonen,
+ 358 50 5755 755
janne.lehtonen@biovakka.fi, www.biovakka.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä
+ 358 400 533 213
jyrki.heila@biovakka.fi, www.biovakka.fi

Lisämateriaalia ja valokuvia voi tiedustella viestintätoimisto Viestintäsalot Oy:stä,
Lasse Tenhunen, p. 050 359 9938, lasse.tenhunen@viestintasalot.fi

Liitteet & linkit