Asiakkaat voivat kompensoida lentokoneen päästöjä

SAS tarjoaa nyt asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida lentomatkustamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

"Olemme hyvin iloisia, että voimme tarjota asiakkaillemme tämän mahdollisuuden. Se on osa SAS-konsernin ympäristöstrategiaa ja vastaa hyvin Kioton sopimuksen pääkohtia" sanoo toimitusjohtaja, konsernijohtaja Mats Jansson, SAS.

Tästä päivästä alkaen matkustajat, jotka haluavat neutraloida matkansa ilmastovaikutuksen, voivat SAS:n kotisivulta siirtyä alihankkijan sivuille, jossa tapahtuma hoidetaan.

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaat voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjä valitsemalla tukevansa erilaisia kestävän kehityksen hankkeita, kuten uusiutuvaa energiaa.

Kaikille hankkeille on yhteistä se, että hiilidioksidipäästöjen vähennys on dokumentoitu ja kolmannen osapuolen vahvistama. Seuraavassa vaiheessa, joka lanseerataan myöhemmin tänä vuonna, asiakkaamme voivat halutessaan myös ostaa päästöoikeuksia, niin kutsuttuja Kioto-tavoitteita.

Projektin tukemisen hinnaksi tulee noin 15 euroa hiilidioksiditonnia kohti. Skandinavian ja Euroopan välinen edestakainen lentomatka aiheuttaa keskimäärin 300 kilon hiilidioksidipäästön, joka maksaa noin 4,50 euroa. Päästöoikeuksien hinnat noudattavat voimassaolevia pörssihintoja.

SAS-konserni on valinnut yhteistyökumppanikseen The CarbonNeutral Companyn, joka on tilintarkastusyritys KPMG:n takaama. The CarbonNeutral Companylla on pitkä työkokemus hiilidioksidia vähentävistä projekteista sekä kestävästä kehityksestä.

Mahdollisuus asiakkaiden vapaaehtoiseen hiilidioksidipäästöjen kompensointiin on ylimenoajan ratkaisu vuoteen 2011 saakka, jolloin ilmailu tulee EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin, jonka puolestapuhuja SAS onkin ollut.

SAS:n näkemyksen mukaan vapaaehtoinen hiilidioksidikompensointi on osa ympäristötyötä. Siihen kuuluvat myös ympäristöystävällisemmän tekniikan kehittäminen, yhtiön omat toimenpiteet, kuten polttoaineen säästöohjelma ja "vihreät laskeutumiset", sekä työ infrastruktuurin parantamiseksi mm. yhteisen eurooppalaisen lennonjohtojärjestelmän avulla.

SAS-konsernin johto on myös päättänyt, että yhtiön johdon työmatkojen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan.

Lisää aiheesta www.sasgroup.net tai www.flysas.com.

Lisätietoja antavat:
Department for Sustainability & Environment
niels_eirik.nertun@sas.no  Puh: +4795717812, tai martin.porsgaard@sas.dk  Puh: +4532324136

SAS Group Corporate Communications