Blue1:n tulos 2009 tappiollinen

Blue1:n liiketulos vuodelle 2009 on tappiollinen -19,3 MEUR, heikennystä edelliseen vuoteen verrattuna -18,2 MEUR.  Yhtiön tuloskehitys on epätyydyttävä, liiketulosmarginaali on selvästi edellisvuotta heikommalla tasolla. Syynä vallitsevaan kehitykseen on vaikea markkinatilanne. Erityisesti liikematkustuskysyntä on vähentynyt, etenkin yhtiön reiteillä Suomen ja Skandinavian välillä. Matkustajakäyttöaste (65.1%) on säilynyt edellisvuoden tasolla, kun taas keskituotto on alentunut vaikuttaen matkustajatuottoihin. Koko vuoden kapasiteetti (ASK) oli 4.5% edellisvuotta pienempi. Yksikkökustannus ilman polttoainekuluja nousi vuonna 2009, kannattavuuden heikentyminen oli kuitenkin pääasiallisesti seurausta alentuneista yksikkötuotoista (RASK).

BLUE1 COMMUNICATIONS

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Tom Christides 040 752 3131