Blue1:n vuoden 2008 tulos voitollinen

Tulos ennen veroja +2,3 MEUR
Blue1:n tulos ennen veroja oli  vuonna 2008 +2,3 (11,9) MEUR. Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiallisesti alentuneesta kysynnästä ja korkeista polttoainekustannuksista.  Liikevoitto heikkeni verrattuna edelliseen vuoteen 13,3 MEUR ja oli -1,1 (+12,2) MEUR. 

Korkeat polttoainekustannukset heikensivät  kannattavuutta 
Heikentynyt kysyntä etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä heijastui matkustajatuottoihin, jotka koko vuodelta olivat yhteensä 189 (197) MEUR. Liikevaihto laski vastaavasti 4 % ja oli 210 (219) MEUR. 

Matkustajatuottojen lisäksi  korkeat polttoainekustannukset olivat toinen merkittävä vuoden 2008 tulosta  heikentänyt tekijä. Tästä johtuen yksikkökustannukset olivat 6 % korkeammat kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden liikevoitto-% oli -0, 5 (5,6) %.

Kysynnän heikentyminen heijastui matkustajamääriin
Heikentynyt kysyntä etenkin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä johti matkustajamäärän pienenemiseen kaikilla reittialueilla.  Koko vuoden matkustajamäärä oli 1618 000 matkustajaa, eli 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikenne (RPK)  oli vuoden 2008 aikana  4  % ja  kapasiteetti (ASK) 1 % pienempi kuin edellisvuonna, ja tästä johtuen matkustamotäyttöaste aleni 2,1 %-yksikköä ollen  64,8 %.

Blue1 Communications

Lisätietoja antavat:
Talousjohtaja Kai Simberg, puh. 040 590 3322

Viestintäjohtaja Tom Christides, puh. 040 752 3131

Tilaa