Blue1 vastaa COP15 –haasteeseen:Blue1 läpäisi ISO 14001 –ympäristöauditoinnin ensimmäisenä lentoyhtiönä Pohjoismaissa

Lentoyhtiö Blue1:n ympäristöjärjestelmä on auditoitu hyväksytysti ISO 14001 –standardin mukaisesti. Hyväksyntä on merkittävä; lentoyhtiöille ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa.

Blue1 on ensimmäisenä lentoyhtiönä Pohjoismaissa suorittanut hyväksytysti ympäristöjärjestelmänsä auditoinnin ISO 14001 -sertifiointistandardin mukaisesti. ISO 14001 -hyväksyntä koskee Blue1:n toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö IATA on nostanut ympäristövastuun turvallisuuden oheen lentoteollisuuden pääprioriteetteihin. Myös lentoyhtiö Blue1:n tavoitteena on vastuullinen lentoliikenteen kasvu, haitallisia ympäristövaikutuksia jatkuvasti vähentäen. Tämä toteutuu jatkuvilla ympäristötoimenpiteiden parannuksilla sekä sitoutumalla haasteellisiin ympäristötavoitteisiin.

Nyt auditoitu ympäristöjärjestelmä ohjaa ja kehittää järjestelmällisesti Blue1:n ympäristötoimenpiteitä. Sen pääpaino on kolmen ympäristöohjelman toteuttamisessa, lentotoiminnassa, matkustamoissa sekä tekniikassa. Ympäristöohjelmien avulla vaikutetaan konkreettisesti haitallisimpiin ympäristövaikutuksiin. Näitä ovat hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöt, lentomelu, vaaralliset kemikaalit sekä lajittelematon matkustamojäte.

Ympäristöjärjestelmän sertifioiminen ISO 14001-standardin mukaisesti on merkittävä askel Blue1:lle mahdollistaen ympäristötoimenpiteiden ohjaamisen sekä edistysaskeleiden todentamisen kansainvälisesti tunnustetun standardin mukaisesti.

BLUE1 COMMUNICATIONS

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Tom Christides  040 7523131