SAS liittyy työryhmään nopeuttaakseen uudistuvien lentokone-polttoaineiden kehitystä

SAS on yhdessä johtavien lentoyhtiöiden, lentokonevalmistaja Boeingin sekä polttoainekehittäjä Honeywell UOP:n kanssa perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusien, kestävän kehityksen mukaisten ja uudistuvista lähteistä tuotettujen lentokonepolttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista.

Kansallisten ympäristöjärjestöjen, Maailman luonnonsäätiön (WWF) sekä Natural Resources Defense Councilin (NRDC), tuen ja neuvonnan avulla ”Kestävän lentokonepolttoaineen käyttäjäryhmä” (the Sustainable Aviation Fuel User Group) pyrkii nopeuttamaan kehitystä, joka mahdollistaisi uudistuvien lentokonepolttoaineiden kaupallisen käyttämisen, mikä vuorostaan pienentäisi kasvihuonekaasujen päästöjä sekä vähentäisi riippuvaisuutta fossiilisista polttoaineista.

Työryhmään kuuluvat lentoyhtiöt Air France, Air New Zealand, All Nippon Airways, Cargolux, Continental Airlines, Gulf Air, Japan Airlines, KLM, SAS ja Virgin Atlantic Airways, joiden osuus kaupallisen lentopetrolin kokonaiskulutuksesta on yli 15 prosenttia.

”Olemme iloisia ilmailualan halusta alentaa kasvihuonekaasupäästöjään ja arvostamme yhtiöiden pyrkimyksiä varmistaa käytetyn polttoaineen olevan kestävän kehityksen mukaista”, sanoo Jean-Philippe Denruyter, Maailman luonnonsäätiön globaalin bioenergian koordinaattori ja kestävän kehityksen biopolttoaineiden yhdistyksen hallituksen jäsen.

”Bellona kehittää itse uudistuvia lentokonepolttoaineita. Suhtaudumme optimistisesti pitkäkestoisen ja kestävän ratkaisun löytämiseen. SAS:in sekä muiden kansainvälisen ilmailualan suurien toimijoiden panostukset kehityksen nopeuttamiseksi ovat erittäin positiivinen asia. Odotamme yhteistyön jatkuvan tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä”, sanoo Frederic Hauge, ympäristösäätiö Bellonan johtaja.

Kaikki ryhmän jäsenet ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, joka edellyttää, että kehitettävät, kaupallistettavat uudistuvat polttoaineet toimivat vähintään yhtä hyvin, kuin markkinoilla tällä hetkellä olevat fossiiliset polttoaineet. Uudistuvien lentokonepolttoaineiden hiilielinkaaren on oltava paljon vähäisempi kuin nykyään, ja niiden vaikutuksen ekojärjestelmään on oltava minimaalinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uudistuvien polttoaineiden tuotanto ei saisi kilpailla ruoan tuotannon kanssa, sen on käytettävä mahdollisimman vähän maapinta-alaa, vettä ja energiaa, eikä tuotannossa saisi käyttää juomavettä. Lisäksi ryhmä olettaa tuotannon toteutettavan tavalla, joka varmistaa pitkäkestoisen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

”Olemme monen vuoden ajan osallistuneet useisiin uudistuvien lentokonepolttoaineiden kehitysprojekteihin, tavoitteenamme löytää pitkäaikaisesti kestävä lentokonepolttoaine. Tuomme mukanamme nämä kokemukset työryhmään, ja panostamme nyt kaikki resurssimme yhteistyöhön löytääksemme ratkaisuja kestävälle tulevaisuudelle”, SAS-konsernin ympäristöpäällikkö Niels Eirik Nertun sanoo.

Ryhmä on pannut aluille kaksi tutkimusprojektia. Yalen yliopiston metsä- ja ympäristötutkimuksen laitos, Boeingin rahoittamana, toteuttaa ensimmäisen, perusteellisen arvioinnin jatropha curcasin käytöstä uudistuvan lentokonepolttoaineen lähteenä. Arvioinnissa analysoidaan sekä elinkaaren kokonaisvaltaiset kasvihuonepäästöt että puiden kasvattamisen sosioekonomiset vaikutukset. Samalla tavalla NRDC aikoo arvioida levän käyttämistä uudistuvan lentokonepolttoaineen lähteenä.

Sekä jatropha curcas että levät voivat olla kaksi tärkeää ratkaisua uusiutuvien lähteiden joukossa, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi Honeywell UOP:n kehittämissä jalostusprosesseissa. Näitä voitaisiin käyttää vähentämään ilmailualan riippuvuutta fossiileista lentokonepolttoaineista. Siten ilmailualan kasvihuonekaasupäästöjä saataisiin pienennettyä.

”Eräs SAS-konsernin kuudesta ympäristötavoitteesta on olla ensimmäisten lentoyhtiöiden joukossa, kun uusiutuvia lentokonepolttoaineita otetaan käyttöön kaupallisilla lennoilla. Haluamme näin tukea ympäristöstrategista päämääräämme, joka on kasvihuonekaasupäästöjemme puolittaminen matkustajakilometriä kohden vuoteen 2010 mennessä. Nyt olemme askelen lähempänä tämän päämäärän toteutumista”, Niels Eirik Nertun summaa.

SAS Group Corporate Communications

Liitteet & linkit