Vuoden 2007 tulos ennätyksellinen

Tulos 12,6 miljoonaa euroa

Blue1:n tulos rahoituserien jälkeen parani vuoden 2007 aikana verrattuna edelliseen vuoteen 14,5 MEUR ja oli +12,6 (- 1,9) MEUR. Vuonna 2007 saavutettu tulos oli Blue1:n historiassa ennätyksellinen, ja johtuu pääosin tehokkaammasta liikenneohjelmasta ja alemmista yksikkökustannuksista.

Parempi kannattavuus

Matkustajatuotot kasvoivat hieman edellisestä vuodesta ollen yhteensä 197 (196) MEUR. Liikevaihto kasvoi korkeampien yksikkötuottojen ja lisätuottojen ansiosta 1 % 219 (217) MEUR:oon.

Yksikkökustannukset ovat laskeneet tehokkaamman tuotannon vuoksi vuonna 2007 5 % edellisvuoteen verrattuna, vaikka polttoainekustannukset ovat edelleen korkealla tasolla. EBIT-marginaali oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,2 % ja koko vuonna 6,5 %.

Matkustajamäärät jatkoivat kasvuaan kotimaan ja Euroopan reiteillä

Vuoden alusta Blue1 oli kuljettanut 1 798 000 matkustajaa, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kotimaan ja Euroopan reitit ovat jatkaneet kasvuaan, kotimaan reiteillä matkustajamäärä on noussut 7 % ja Euroopan reiteillä 12 %. Liikenne (RPK) oli vuoden 2007 aikana 1 % ja kapasiteetti (ASK) 0,5 % suurempi kuin edellisvuonna. Matkustamotäyttöaste oli 66,9 %, jossa parannusta edellisvuoteen on 0,4 prosenttiyksikköä.

Blue1 Corporate Communications

Lisätietoja:

Blue1 viestintä, puh 020 585 6121
Talousjohtaja Kai Simberg, puh 040 590 3322
Viestintäjohtaja Tom Christides, puh 040 752 3131