Yli puolet työssäkäyvistä naisista kärsii säärien terveysongelmista

Tutkimuksen mukaan yli puolet työssäkäyvistä naisista kärsii säännöllisistä säärien terveysongelmista. Näitä ovat muun muassa säärien turpoaminen, kipeytyminen, väsyminen sekä jalkakrampit.

Boehringer Ingelheimin teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin työssäkäyvien naisten jalkojen terveyden vaikutusta heidän elämänlaatuunsa. Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi tuhatta 18-65 –vuotiasta työssäkäyvää naista Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Venäjältä ja Meksikosta. Tutkimus tehtiin Internet-kyselynä syksyn 2008 aikana. Tutkimus osoitti, että suurin osa työikäisistä naisista (45–80 %) kärsii säännöllisesti väsyneistä, painavan tuntuisista, kipeytyneistä tai turvonneista sääristä. 70–90 % naisista uskoi, että heidän työllään on suora vaikutus sääriensä ja jalkojensa terveysongelmien syntyyn. Yli puolet tutkimukseen osallistuvista naisista ilmoitti istuvansa työssään 4-8 tuntia päivässä, mutta säärien terveysongelmat korostuivat erityisesti seisomatyötä tekevillä. Kolmannes työssäkäyvistä naisista kertoi, että rajoittaa sääriensä terveysongelmien takia erilaisia tilaisuuksia, joissa heidän täytyy seistä paljon. Kolmannes vastaajista ei halunnut pitää hametta päällä kesäisin, koska ei pitänyt sääriensä ulkonäöstä. Viidennes vastanneista naisista oli joko etsimässä uutta työtä tai vaihtanut työpaikkaa työn aiheuttamien säärien tai jalkojen terveysongelmien takia. Säärien terveysongelmista kärsitään usein vuoden ympäri. Esimerkiksi saksalaisista haastatelluista 40 % kärsi niistä vuodenajasta riippumatta. Yli puolet naisista oli sitä mieltä, että heidän väsyneet ja kipeät säärensä estävät heitä nauttimaan elämästään monipuolisesti ja aktiivisesti ja että säärien terveys vaikuttaa heidän elämän iloonsa hyvin usein tai usein. Italialaiset naisista peräti 62 % oli tätä mieltä ja saksalaisista naisista 57 %. Säärien terveyden merkitys naisten elämänlaatuun kasvoi iän myötä ja korostui yli 35-vuotiaillla. Pitkään paikallaan istuminen ja seisominen aiheuttaa säärien turvotusta ja väsymistä siten, että veri ei palaudu tarpeeksi nopeasti takaisin sydämeen, vaan pakkautuu jalkoihin. Säännöllisen liikunnan ja terveellisen ruokavalion ohella jalkojen hyvinvointia voidaan lisätä muun muassa runsaasti flavonoideja sisältävillä ANTISTAX®-viininlehtiuutevalmisteilla, joiden on todettu vähentävän jalkojen väsymystä ja turvotusta. Lisätietoja: Timo Helin, asiantuntijalääkäri, Boehringer Ingelheim Finland, puh. 010 310 2832, e-mail. timo.helin@boehringer-ingelheim.com Anne Nykänen, tuotepäällikkö, Boehringer Ingelheim Finland, puh. 010 310 2961, e-mail. anne.nykanen@boehringer-ingelheim.com www.jalkojenterveyspiste.fi www.antistax.fi

Yrityksestä

Boehringer Ingelheim Finland Ky on yksi maailmanlaajuisen lääkeyrityksen, Boehringer Ingelheim GmbH:n (BI), 145 tytäryhtiöstä. Boehringer Ingelheimin Suomen tytäryhtiö perustettiin kesäkuussa vuonna 2000. Tuotevalikoimaamme kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitolääkkeitä.

Tilaa

Liitteet & linkit