Tuotantoraportti toiselta neljännesvuodelta 2005: Huoltoseisokit ja suunnitelemattomat tuotantoseisokit aiheuttivat alhaisemman tuotannon.

Bolidenilla on ollut vuoden 2005 toisen neljänneksen kuluessa suunnitelmien mukaisia huoltoseisokkeja ja useita suunnitelemattomia tuotantoseisokkeja sekä kuparin että sinkin tuotannossa. Tuotantoseisokit ovat johtaneet rikastemyynnin ja sulatuspalkkiotuottojen pienentymiseen ja ovat myös lisäänneet kustannuksia. Tämän vuoksi toisen neljänneksen tuloksen odotetaan jäävän alhaisemmalle tasolle kuin ensimmäisellä neljänneksellä 2005. Tuotanto on palautunut suunnitelmien mukaiselle tasolle kolmannen neljänneksen alkupuolella.

Kuparin tuotantoalueella (Aitikin kaivos sekä Rönnskärin, Bergsöen ja Harjavallan sulatot) suoritettiin suunnitelmien mukaan Rönnskärin ja Harjavallan kuparisulattojen suurehkot huoltotyöt. Ennen huoltoja sulattojen tuotannossa tapahtui useita häiriöitä ja yllätysseisokkeja, joiden syynä oli lähinnä odotettua suuremmat sulatusuunien vauriot. Tästä syystä myös sulattojen huoltoseisokit muodostuivat aikaisempia suunnitelmia mittavimmiksi. Molemmat kuparisulatot toi¬mivat nyt täydellä teholla. Harjavallassa Boliden sulattaa myös nikkeliä asiakkaan laskuun. Tällä hetkellä markkinoilla vallitsee suuri puute nikkelirikasteesta, mikä on pakottanut Bolidenin pidentämään suunniteltua nikkelin sulatuksen seisokkia. Nikkelin sulatuksen odotetaan käynnistyvän vasta syyskuussa. Lisäksi myös Aitikissa, kuten Tarassakin, on tapahtunut jauhatusmyllyn rikkoutuminen, mikä on pienentänyt tuotantoa noin kahden viikon aikana. Sinkin tuotantoalueella (Bolidenin alue, Garpenbergin ja Taran kaivokset sekä Boliden Kokkolan ja Boliden Oddan sinkkisulatot) on Taran kaivoksessa, kuten aikaisemmin on tiedotettu, tapahtunut jauhatusmyllyn rikkoutuminen, mikä on aiheuttanut noin 40 prosentin vähennyksen tuotantoon kuuden viikon aikana. Taran tuotannon lasketaan pääsevän täyteen vauhtiin heinäkuun puolivälissä. Muiden tuotantoyksikköjen tuotanto on ollut toisen neljänneksen aikana suurin piirtein suunnitelmien mukainen. Toisen neljänneksen tuotantohäiriöitä ei arvioiden mukaan ehditä kompensoida loppuvuoden aikana. Tuotanto on palautunut suunnitelluille tasoille kolmannen neljänneksen alkupuolella ja Bolidenin arvio 1) on, toisen neljänneksen tuotantohäiriöistä huolimatta, että vuoden 2005 tulos rahoituserien jälkeen ylittää vuoden 2004 historiallisesti vahvan tuloksen. Edelleen odotetaan myös vuoden 2005 kassavirran parantuvan voimakkaasti. Bolidenin näkymät vuodelle 2005 perustuvat parantuneeseen tehokkuuteen sekä siihen, että nykyinen hyvä markkinatilanne jatkuu vuoden loppuun. 1) Hallituksen näkymät 9. helmikuuta 2005: Hallitus arvioi nyt vallitsevan hyvän markkinatilanteen jatkuvan vuoden 2005 loppuun. Perustoiminnan parantuminen, lisääntyneet synergiahyödyt sekä nykyiset metallien hinnat ja parantuneet sulatuspalkkiot tulevat olennaisilta osin korvaamaan nykyisen US-dollarin kurssin aiheuttamat vaikutukset. Tätä taustaa vasten vuoden 2005 tuloksen rahoituserien jälkeen odotetaan edelleen muodostuvan hyväksi. Lisäksi odotetaan vapaan kassavirran parantuvan voimakkaasti vuoden 2005 aikana. Liite 1. Metallituotanto, valuuttakurssit ja metallien hinnat vuoden 2005 toisella neljänneksellä.

Tilaa

Liitteet & linkit