TUTKIMUS: Kaupunkilaisten onnen paikkoina vesi- ja viheralueiden ympäristöt, keittiössä ja olohuoneessa korostuu kotoisuus

Bonavan teettämän tutkimuksen mukaan kaupunkilaisten onnen paikkoina korostuvat vesi- ja viheralueiden ympäristöt. Näiden paikkojen onnellisuus syntyy usein niiden tunnelmasta ja kauneudesta. Kodin sisällä onnellisimmat paikat löytyvät olohuoneesta ja keittiöstä, joissa korostuu yhdessäolo perheen ja ystävien kesken sekä yhteinen arjen tekeminen ja rentoutuminen.

”Aiemmissa tutkimuksissa olemme kartoittaneet asumiseen ja kotiin liittyviä tarpeita ja toiveita. Nyt halusimme erityisesti paneutua siihen, mitkä seikat kodissa ja sen lähiympäristössä tekevät asukkaat onnellisiksi ja mitä ominaisuuksia he erityisesti arvostavat. Mapitan tutkimusmenetelmä sopi Bonavalle erinomaisesti, sillä vastaajat saattoivat myös itse merkitä kartalle omia onnen paikkojaan ja samalla kertoa niistä tarkemmin”, sanoo Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy.

Olemme aiemmin tehneet ihmisten elinympäristön kokemuksiin ja arvostuksiin liittyviä tutkimuksia, ja tärkeimmiksi tekijöiksi tyytyväisyyden kannalta on noussut arjen ja liikkumisen sujuvuus sekä ympäristön kauneus ja luonnonläheisyys. Tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoista havaita, että jaettuja onnen paikkojen ryppäitä ei kartalta löytynyt. Sisällöllisesti yhteistä paikoille on usein luonto, eli vesi- ja viheralueet, mutta muuten onnen paikat liittyvät yksilön mahdollisuuksiin toteuttaa omaa elämäntapaansa, ja ne voivat löytyä hyvinkin läheltä omaa kotia”, kommentoi Anna Broberg, toimitusjohtaja, Mapita Oy.

Kotoisuus asuu olohuoneessa ja keittiössä, viheralueet ja varastotilat korostuvat taloyhtiössä
Tutkimukseen vastanneista 51 prosenttia oli sitä mieltä, että kodin onnellisimmat paikat löytyvät olohuoneesta ja keittiöstä. 17 prosenttia vastaajista nosti parvekkeen tai terassin onnen paikaksi. Kodissa onnellisuuden kannalta merkittävimpinä vastaajat pitivät yhdessäoloa, nauttimista ja rentoutumista sekä tunnelmaa.

Toiveet asukkaiden yhteistiloista olivat sekä käytännönläheisiä että viihtyisyyttä lisääviä. Tutkimuksessa korostui etenkin varastotilojen ja viheralueiden merkitys. Kollektiivisuus näkyy asukkaiden toiveissa jakaa kodille tärkeitä ja tarpeellisia yhteistiloja kuten pesutupa, yhteiset saunatilat, harrastehuoneet ja esimerkiksi pyöränhuoltopiste.

Naapurustosta tekee onnellisen hyvä yhteishenki
Tutkimuksen mukaan erilaisten ihmisten läsnäolo nähdään rikkautena ja onnellinen asuinympäristö tarjoaa puitteet muiden kohtaamiselle ja talkoohengelle. Yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen yhteisestä asuinympäristöstä koetaan tärkeänä osana hyvää naapurustoa. Onnellisessa naapurustossa myös tehdään yhdessä, tervehditään ja autetaan naapureita hädässä. Toiveiden asuinympäristö on monipuolinen, turvallinen ja siisti. Tämän lisäksi hyvät liikenneyhteydet, lähikauppa ja ulkoilumahdollisuudet olivat vastaajille tärkeitä.

”On ilahduttavaa, kuinka monet vastaajista paneutuivat siihen, mitä onnen paikkoja kodissa ja naapurustossa on. Vastaukset ovat meille arvokkaita, kun pyrimme suunnittelemaan yhä paremmin asukkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia kotikortteleita. Jatkamme myös jokaisen suunnittelemamme korttelin osalta paikallisia tutkimuksia ja vuoropuhelua asukkaiden kanssa, sillä eri alueilla asukkaiden näkemykset ja tarpeet ovat aina jonkin verran erilaisia. Tavoitteenamme on luoda onnellisia koteja ja naapurustoja”, päättää Virpi Takala.

Näihin tuloksiin päädyttiin Bonava Suomi Oy:n ja tutkimusyhtiö Mapita Oy:n marraskuussa 2016 teettämässä verkkotutkimuksessa. Tutkimukseen vastasi 780 henkilöä. Valtaosa vastaajista asuu kaupungissa ja kerrostalossa.

Bonavan ja Mapitan teettämän tutkimuksen tulokset ovat nähtävissä täällä: https://www.bonava.fi/inspiraatio/vinkkeja-asumiseen/onnen-paikat

Lisätietoja:
Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 706 2824 tai virpi.takala@bonava.com

Anna Broberg, toimitusjohtaja, Mapita Oy, puhelin 050 538 8809 tai anna.broberg@mapita.fi

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 555 5868, viestinta@bonava.fi

Bonava on yksi Pohjois-Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Olemme luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Olemme syntyneet NCC:stä ja kasvamme oman tiemme kulkijaksi. Nykyään olemme itsenäinen yritys ja toimimme Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 400 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on vuosittain noin 1.4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa. www.bonava.fi, www.bonava.com 

Avainsanat: