Tutkimus: Turvallinen naapurusto nousi merkittävimmäksi onnellisuutta lisääväksi tekijäksi Bonavan teettämässä kansainvälisessä tutkimuksessa

Bonava-konserni selvitti alkuvuodesta 2017 kaikissa kahdeksassa toimintamaassaan mikä tekee ihmiset onnelliseksi naapurustossaan. Tutkimuksen mukaan 81 prosenttia kaikkien maiden vastaajista nosti turvallisuuden tärkeimmäksi onnellisuustekijäksi kodin lähiympäristössä ja naapurustossaan. Turvallisuuden lisäksi päivittäinen hyvinvointi, ystävällinen ilmapiiri sekä tutut ihmiset ja paikat tunnistettiin kaikilla markkinoilla onnellisuutta lisääviksi tekijöiksi.

Suomalaisista vastaajista 66 prosenttia piti omaa naapurustoaan turvallisena itselleen ja läheisilleen, kun esimerkiksi Pietarissa vastaava luku oli vain 44 prosenttia. Turvallisen naapuruston lisäksi 58 prosenttia suomalaisista vastaajista piti arjen helppoutta ja mukavuutta yhtenä tärkeimmistä tekijöistä onnellisen naapuruston luomisessa, mutta vain 44 prosenttia heistä olivat tyytyväisiä siihen, miten asiat tällä hetkellä ovat. Suomalaisista vastaajista 71 prosentin mielestä hyvillä kävely- ja pyöräilyteillä on suuri merkitys päivittäiseen hyvinvointiin ja onnellisen naapuruston kehittymiseen.

Pohjois-Euroopan johtavana asuntorakennuttajana Bonava ei luo vain koteja vaan otamme koko naapuruston huomioon kehittäessämme uusia kohteita. Esimerkiksi Vermonniityn kotikorttelissa päivittäistä hyvinvointia ja arkea helpottavia tekijöitä on alueelle suunniteltava hyvinvointipiha, jossa aikuiset ja lapset voivat treenata ja puuhata yhdessä. Mikä sen parempi paikka tutustua omaan ympäristöön ja naapureihin”, sanoo Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy.

Kaikkien maiden vastaajista 55 prosenttia piti tärkeinä onnellisuuden lisääjinä myös viheralueita ja istutuksia. Suomessa tämä korostui erityisesti yli 50-vuotiaiden naisvastaajien keskuudessa. Pietarissa näiden merkitys oli korkeampi kuin muissa maissa, 79 prosenttia vastaajista koki viheralueet ja istutukset tärkeiksi onnellisuutta lisääviksi tekijöiksi. Tutkittujen maiden keskiarvo oli 59 prosenttia. Tyytyväisyys naapurustoon näytti lisääntyvän tasaisesti asukkaiden ikääntyessä ja naiset tuntuivat olevan hieman onnellisempia omalla asuinalueellaan kuin miehet.

Tavaroiden jakamisen ja vaihtamisen helppoutta naapurien kanssa ei puolestaan pidetty suomalaisten keskuudessa erityisesti onnellisuutta lisäävinä tekijöinä. Suomalaisista vastaajista keskimäärin vain 16 prosenttia piti näitä tärkeinä.

Nyt saadut tulokset ovat samansuuntaisia suomalaisten vastaajien osalta kuin viime syksynä toteuttamamme Onnen paikat -kyselyn tulokset. Meille mukava naapurusto on yksi aluesuunnittelun lähtökohdista ja siksi toteutamme niin kansainvälisiä kuin hyvin paikallisia, esimerkiksi yhtä asuinaluetta koskevia tutkimuksia – luodaksemme uusia kotikortteleita, joissa ihmisillä on hyvä ja turvallista olla”, kertoo Takala.

Tutkimuksen myötä Bonava on kehittänyt myös niin kutsutun onnellisuusindeksin, jonka avulla pystytään mittaamaan ja vertailemaan eri maiden kodin ympäristön ja naapuruston onnellisuustekijöitä. Onnellisuusindeksillä mitattuna ruotsalaiset olivat tyytyväisimpiä naapurustoihinsa (79 prosenttia vastaajista) kun suomalaiset asettuivat jaetulle neljännelle sijalle norjalaisten kanssa (73 prosenttia vastaajista).

Tutkimus toteutettiin verkkotutkimuksena kahdeksassa Bonava-konsernin toimintamaassa Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa.

Tutkimuksen toteutti konsulttitoimisto Cliente, ja siihen osallistui noin 8000 vastaajaa eri maista. Suomalaisia vastaajia oli noin tuhat, 18-65-vuotiasta miestä ja naista.

Lyhyt yhteenveto kansainvälisistä tutkimustuloksista löytyy Bonavan suomenkielisiltä nettisivuilta: https://www.bonava.fi/tietoa-meista/happy-quest ja lisää Bonava Suomi Oy:stä: https://www.bonava.fi/tietoa-meista

Lisätietoja: Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2723 tai viestinta@bonava.fi 

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 555 5868, viestinta@bonava.fi

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin 1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Avainsanat: