PlanMill E-Invoice -ratkaisu automatisoi yrityksen koko laskutuksen

Suomalainen PlanMill Oy tuo markkinoille erityisesti PK-yrityksille suunnatun verkkolaskutusratkaisun (Finvoice), jolla voidaan automatisoida koko laskutusprosessi. Kustannustehokas ratkaisu on integroitu saumattomasti PlanMillin SaaS-pohjaisiin Project, PSA ja ERP -tuotteisiin, mikä mahdollistaa merkittävän ajan ja rahan säästämisen. Nopeasti käyttöönotettava PlanMill E-Invoice on toteutettu yhdessä Basware Oyj:n kanssa ja se on saatavilla heti.

PlanMillin ja Baswaren yhdessä kehittämä palvelumalli tehostaa yrityksen laskutukseen käyttämän ajan minimiin. Laskujen muodostus tapahtuu PlanMillissä automaattisesti päivittäin ylläpidettävästä operatiivisesta tiedosta. Samalla PlanMillissä tehtävällä napinpainalluksella luodaan laskut operatiivisista tiedoista, siirretään ne suoraan verkkolaskuina asiakkaille sekä yrityksen omaan kirjanpitoon. – Verkkolaskutus tehostaa yrityksesi laskutusprosessia nopeuttamalla maksuaikatauluja ja lisäämällä asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi verkkolaskujen lähettäminen vähentää manuaalista työtä, sillä laskut vastaanotetaan suoraan asiakkaan laskujen käsittelyjärjestelmiin. Samalla vältytään turhalta tulostamiselta ja postittamiselta ja säästetään ympäristöä, kuvailee PlanMill Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hood saatavia hyötyjä. - Nyt on käynnissä verkkolaskutuksen läpimurron vuosi. Olemme nähneet, kuinka suuret organisaatiot vaativat toimittajiltaan verkkolaskuja. Yhteistyömme PlanMillin kanssa mahdollistaa myös PlanMillin asiakkaille joustavan siirtymisen sähköiseen laskutukseen, sanoo johtaja Timo Aarvala ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:sta. Yritykset painivat laskutusjärjestelmiensä kanssa Basware Oyj:n tutkimuksen mukaan yli puolelle organisaatioista suurin este verkkolaskutuksen yleistymiselle on epätietoisuus ketkä asiakkaista vastaanottavat sähköisiä laskuja. 39 prosentille yrityksistä suurin haaste on nykyinen laskutusjärjestelmä, joka ei tue verkkolaskujen lähettämistä. Avoimien vastausten perusteella kiire ja resurssipula näkyvät myös talousosastoilla ja hidastavat verkkolaskutuksen käyttöönottoa. PlanMill E-Invoice -palvelun avulla sekä laskun lähettäjä että vastaanottaja voivat automatisoida laskujen käsittelyn koko-naan. Palvelu käsittelee laskut sähköisessä (Finvoice) muodossa ja välittää ne laskujen käsittelyjärjestelmään tai tulostuspalveluun vastaanottajan valinnan mukaan. PlanMill E-invoice koostuu PlanMillin SaaS –pohjaisista ratkaisuihin integroidusta Basware Business Transactions -lähetysliittymästä ja verkkolaskupalvelusta. Valvottu palvelu varmistaa, että verkkolaskut toimitetaan useille toimittajille ja asiakkaille yhdestä liittymästä nopeasti ja turvallisesti. Verkkolasku voi sisältää kuvia ja liitteitä samaan tapaan kuin paperilaskukin. PlanMillin E-Invoice –palvelun hyödyt verkkolaskujen lähettäjälle: • Nopea laskun välitys • Nopeammat maksuaikataulut • Ei tulostus- eikä postituskustannuksia • Asiakaspalvelu paranee • Manuaaliset työvaiheet vähenevät • Sähköinen arkistointimahdollisuus • Koko laskutus voidaan tulostuspalvelun avulla hoitaa sähköisesti • Tuo kilpailuetua Lisätietoja: Toimitusjohtaja Thomas Hood, PlanMill Ltd, puh. 040-558 5138 tai thomas.hood@planmill.com Vice President Timo Aarvala, Basware Oyj, puh. 040 596 5973 tai timo.aarvala@basware.com PlanMill lyhyesti PlanMill Oy kehittää ja toimittaa reaaliaikaisuutta tukevia selainpohjaisia palvelu- ja projektiliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja sekä SaaS- (=Software as a Service) että On-Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM, Project, PSA ja ERP -järjestelmät auttavat tehostamaan asiakkuuksien, projektien ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta että kannattavuutta. PlanMillin ratkaisuilla on jo yli 6 000 päivittäiskäyttäjää yli 20 maassa. Lisätietoja: www.planmill.com Basware lyhyesti Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 850 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Lisältietoja www.basware.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit