PlanMillin kehittämä Finance Connector yhdistää Administerin taloushallinnon toiminnanohjaukseen reaaliajassa

PlanMill Oy on tuonut markkinoille Administer Oy:n kanssa yhdessä kehitetyn PlanMill Finance Connector for eFina -ratkaisun, joka reaaliaikaisesti yhdistää www-pohjaisen taloushallinnon eFinan -järjestelmän toiminnot PlanMillissä tapahtuvaan palveluliiketoiminnan ohjaukseen. Uusi skaalautuva ja edullinen Connector-palvelu on suunniteltu erityisesti palveluyritysten ja PK-yritysten tarpeisiin. Uuden palvelun ovat jo ottaneet käyttöön mm. GIA (Global Intelligence Alliance Group Oy) ja Edimaster.

Käyttämällä PlanMillin uutta Finance Connector for eFina -ratkaisua, mm. asiakastieto, myyntilaskut ja tiliöintitieto siirtyvät automaattisesti myös eFinaan. Lisäksi sinne saapuvat ostolaskut voidaan siirtää myös niitä vastaaville PlanMilliin kirjatuille projekteille. eFina on Administerin tarjoama www-pohjainen taloushallinnon järjestelmä. Kannattavuuteen liittyvät analyysit saa nyt projektin koko elinkaarelle Juuri nyt monet pienet ja suuryritykset taistelevat perusprosessiensa kanssa, mukaan lukien palvelukäytännöt. PlanMill PSA- ja ERP SaaS -ratkaisut yhdessä eFinan kanssa auttavat yrityksiä projektien kaikissa eri vaiheissa. – Olemme yhdessä Administerin kanssa yksinkertaistaneet liiketoimintaprosessien eri vaiheiden liitoskohtia ja samalla luoneet turvallisen ja reaaliaikaisen tiedonsiirtokanavan taloushallinnolle, kertoo Thomas Hood, CEO, PlanMillistä. – Joustavaksi rakennettu malli antaa mm. johdolle ja projektipäälliköille mahdollisuuden ottaa paremmin ohjat käsiinsä ja tehokkaammin hallinnoida projektin eri vaiheita alusta loppuun. Rutiinien reaaliaikainen hallinnointi ja paperiton kirjanpito tuo säästöjä Administer on johtava online-taloushallinnon palveluntarjoaja ja taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, jonka asiakkaisiin kuuluvat niin PK-yritykset kuin pörssiyrityksetkin. – Palvelumme sisältävät asiakkaidemme taloushallinnon ulkoistamisen kokonaan tai osittain, konsultoinnin ja ulkoistetun talouspäällikön tehtävät. Esimerkiksi osto- ja myyntilaskut voidaan kirjoittaa, hyväksyä ja arkistoida sähköisesti. Asiakkaidemme kirjanpito sekä sisäinen kustannuslaskenta on reaaliaikaista ja paperitonta, kertoo Kimmo Herranen, Administerin myynti- ja markkinointijohtaja. – Taloushallinto voidaan nyt liittää saumattomasti myös muihin järjestelmiin, kuten CRM, PSA ja ERP. Lisäksi tarjoamme verkkolaskut asiakkaillemme ilman erillisiä investointeja. Herranen on tyytyväinen yhteisiin ponnistuksiin PlanMillin kanssa ainutlaatuisen Connector-ratkaisun kehityksessä. – Tämä jatkuvan seurannan malli tarjoaa yrityksille ajantasaisempaa ja tarkempaa tietoa tehokkaan päätöksenteon tueksi, Herranen jatkaa. Hood painottaa PlanMillin sitoutumista liiketoiminnan prosessien yksinkertaistamiseen. Samaan aikaan halutaan tukea organisaatioita niiden ympäristöystävällisempien toimintatapojen toteuttamisessa. – Kun useimmat toiminnot hoidetaan ilman paperien käsittelyä, vähennetään myös ympäristön kuormitusta, tiivistää Hood. Uuden Finance Connector for eFina –ratkaisu hyödyntää mm. PlanMillin modernia Open API –rajapintaa, jonka avulla eri järjestelmät voidaan integroida saumattomasti ja kustannustehokkaasti. Lisätietoja: Thomas Hood, CEO, PlanMill Ltd., puh. +358 40 558 5138, E-mail: thomas.hood@planmill.com Kimmo Herranen, Myynti- ja markkinointijohtaja, Administer Oy, puh.+ 358 50 560 6322, E-mail: kimmo.herranen@administer.fi PlanMill Oy kehittää ja toimittaa reaaliaikaisuutta tukevia selainpohjaisia palvelu‐ ja projektiliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja sekä SaaS‐ (=Software as a Service) että On‐Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM, Project, PSA ja ERP -järjestelmät auttavat tehostamaan asiakkuuksien, projektien ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta että kannattavuutta. PlanMillin ratkaisuilla on jo 7 000 päivittäiskäyttäjää yli 25 maassa. Lisätietoja: www.planmill.com Administer Oy on markkinoiden nopeimmin kasvava online-taloushallinnon palveluntarjoaja ja taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto. Administer on ns. gaselliyritys(*), joka on jo vuodesta 2000 tarjonnut www-pohjaisia taloushallinnon palveluita eFina-nimisellä järjestelmällä. eFina yhdistää kaiken asiakkaan taloushallinnon informaation helppokäyttöiseen www-palveluun, automatisoi asiakkaan taloushallinnon rutiinit ja säästää siten rahaa, aikaa ja paperia. Asiakkaan käytössä on reaaliaikainen talousinformaatio, jonka pohjalta päätöksenteko on varmempaa. Administer työllistää yli 50 ammattilaista Helsingissä ja Tampereella, jotka palvelevat noin 700 asiakasta eri toimialoilta kokoluokassa mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Administerin palvelut kattavat taloushallinnon ulkoistamisen kokonaan tai halutuin osin, neuvonnan ja konsultoinnin sekä ulkoistetun talouspäällikön tehtävät. Lisätietoja: www.administer.fi * Gaselliyritys tarkoittaa yhtiötä, jonka liikevaihto kasvaa yli 50 % kolme vuotta peräkkäin, kunakin vuotena.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit