Suomalainen projektinhallintajärjestelmä valittu tukemaan sveitsiläisen Centris AG:n historian suurinta IT-lanseerausta

Centris AG on valinnut suomalaisen PlanMillin internetpohjaisen PSA-ratkaisun tukemaan kasvavaa
IT-palveluliiketoimintaansa Sveitsissä. Tarve oli yritykselle itse asiassa enemmän kuin akuutti.
– Centris tarvitsi uuden projektinhallintajärjestelmän nopeasti käyttövalmiiksi. Olemme lanseeraa-massa koko yrityksen 60-vuotisen historian suurinta terveydenhuoltovakuutuksen IT-järjestelmää ja PlanMillin ratkaisu tarvittiin tukemaan sitä, kertoo toimitusjohtaja Patrick Proginin Centris AG:lta.

Aiemmin noin 150 – 200 henkilön käyttämä integroimaton toimintamalli koostui erillisistä osista: ajankäytön seuranta MS Excelillä, suunnittelu MS Projectilla ja vielä erillinen laskutusjärjestelmä.

– Centriksen tarve oli kerätä lanseerauksen kaikki projekti-informaatio yhteen helppokäyttöiseen ja integroituun ratkaisuun, jota kaikki työssä mukana olevat sisäiset sekä ulkoiset tahot voivat käyttää yhdessä. Samalla tietojen tuli säilyä tulevaisuudessa toteutettavien projektien suunnittelua varten, selventää PlanMillin toimitusjohtaja Thomas Hood merkittävän toimeksiannon haasteita.

– Vaikka Centris käytti erilaisia dokumentinhallintaratkaisuja, toi PlanMilliin siirtyminen mukaan hyödyllisen yhteisen työkalun projektitiedon ja liitteellisten tehtävien jakamiseen sekä tarvittavien muutospyyntöjen hallintaan.

PlanMill PSA-ratkaisusta Centriksen käytössä ovat mm. portfolioiden- ja projektien hallinta, resurssointi ja työaikatau-lutus (Work schedules), tehtävät ja toimeksiannot (Tasks & assignments), toimenpiteet (Actions), muutospyyntöjen hallinta (Requests), ajankäytön seuranta sisältäen lomasuunnittelun, reaaliaikaiset mittarit ja raportit (Indicators) sekä laskutusinformaatio (Finance).

– Seurantapalaverien yhteydessä PlanMilliä hyödynnetään reaaliaikaisesti mm. muutospyyntöjen ja toimenpiteiden hallintaan. Reaaliaikaisuus eri sidosryhmien välillä ja manuaalisten työvaiheiden vähentäminen onkin yksi merkittävä etu projektinhallinnassa ja säästöjen tuoja sekä yritykselle että ympäristölle, kertaa Proginin uuden ratkaisun monista hyödynnettävistä ominaisuuksista.

Palvelusopimus laajentuu jo lähiaikoina

Seuraavassa vaiheessa Centris laajentaa PlanMillin käytön myös ajankäytönseurantaan ja laskutukseen, jolloin ratkaisu integroidaan saumattomasti sveitsiläiseen laskutusjärjestelmään.

– Tarjoamme Centrikselle projektisalkun hallinnan, projektisuunnittelun ja –hallinnan työvälineen, joka on helppo oppia ja käyttää. SaaS eli sovellusvuokrapalvelu on myös avainasemassa, koska järjestelmä on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialta maailmassa ja PlanMill hoitaa mm. järjestelmän päivitykset ja jatkokehityksen kustannustehokkaasti, painottaa Hood.

PlanMillin skaalautuvan ja standardoidun järjestelmän voi muokata tukemaan yrityksen liiketoimintaprosesseja.
– Centriksen kanssa yhteistyössä olemme voineet kehittää PlanMilliä vastaamaan kyseisen sektorin yritysten palvelumalleja ja liiketoimintatarpeita, tiivistää Thomas Hood.


Lisätiedot:
Dr. Thomas Schulte, Centris AG,
Tel. +41 32 625 45 10 or thomas.schulte@centrisag.ch

Toimitusjohtaja Thomas Hood, PlanMill Ltd,
Tel. +358-40-558 5138 or thomas.hood@planmill.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit