Uuden Platinum Easy -palvelun avulla vaihto-omaisuuteen sitoutunut pääoma alas ja kannattavuus ylös

Platinum Easy Vaihto-omaisuuden hallintapalvelu on tuotannollisille ja kaupan yrityksille suunnattu uusi palvelu. Sen tavoitteena on vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman alentaminen, varaston aliarvostuskirjausten minimointi, tuotteiden parempi saatavuus ja parempi liikevoitto. – Uusi palvelu muuttaa pysyvästi yritysten mahdollisuuksia hallita varaston kiertoa ja varmistaa tuotteiden saatavuus silti kannattavasti, kertoo partneri Matti Tuominen Platinum Partnerista, joka yhdessä Salmivuori Consulting Oy:n kanssa tuo palvelun ensi kertaa tarjolle Suomessa.

– Valitettavan usean yrityksen kohtalona on ajautua tilanteeseen, jossa varaston aliarvostuskirjaukset heikentävät tulosta merkittävästi. Varsinkin nyt yrityksille on elintärkeää pystyä reagoimaan paremmin menekin muutoksiin ja ohjaamaan tuotevarastoja tarkemmin, jatkaa Matti Tuominen huolissaan yritysten suurista vaihto-omaisuuteen sitoutuneista pääomista. – Vaihto-omaisuuden hallintaan liittyvien varaston ohjausparametrien asetanta pitää toiminnanohjausjärjestelmissä yleensä tehdä manuaalisesti. Platinum Easy Vaihto-omaisuuden hallintapalvelun avulla yritys saa parametrien päivityksen automaattisesti, säännöllisin aikavälein, jolloin ostot ja tuotanto saadaan helpommin ja nopeammin optimoitua muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi. Tuotteen elinkaaren huomioiva ABC-luokittelu helpottaa varaston ohjausta – Uusien tuotteiden lanseeraus, vanhojen tuotteiden poistuminen tuotesortimentista ja tuotteiden entistäkin lyhyemmät elinkaaret pitää huomioida varaston ja ostojen ohjauksessa. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty tuotteen elinkaaren huomioiva ABC-luokittelu, jonka avulla varastointimäärät saadaan oikealle tasolle. Menetelmää on menestyksekkäästi hyödynnetty useissa yrityksissä, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Salmivuori, jonka palvelumallinnus on uuden palvelun taustalla. – Tyypillinen palvelunkäyttäjä on pk-yritys, joka ei halua investoida uusiin järjestelmiin ja jolla ei ole riittävästi omia resursseja nykyjärjestelmän parametrien laskentaan. Easyn avulla yritykset saavat sen ulkoistettuna palveluna kuukausihintaan. Platinum Easy – vaihto-omaisuuden hallinnan avulla - osto- ja valmistustoiminnan päätöksenteko helpottuu - tuotteet luokitellaan elinkaaripohjaisen ABC-mallin avulla - varaston ohjausparametrit pysyvät ajan tasalla muuttuvissa tilanteissa - vaihto-omaisuuteen liittyvistä prosesseista tulee läpinäkyvämpiä ja hallittavampia Case: Mateko Oy "Järjestelmässämme on yli 20.000 varaosanimikettä. Tavoitteenamme oli alentaa varaosavarastoon sitoutunutta pääomaa. Elinkaaripohjaisen ABC-luokittelun ja varastoparametrien päivityksen jälkeen varastoitavien tuotteiden varastoarvo laski yli 15% kahdessa kuukaudessa." Helsingin seudun kauppakamari julkaisee Jyrki Salmivuoren vaihto-omaisuuden hallintaa käsittelevän teoksen syksyllä 2009. Lisätietoja: www.kauppakamarikauppa.fi Lisätietoja: Partner Matti Tuominen, p 0440 510 519 Platinum Partners Oy, www.platinumpartners.fi Mediatiedustelut: Viestintäsuunnittelija Anna Koiviola, p 045 1145 061 EKLEKTI Finland Oy, www.eklektifinland.fi Platinum Partners Oy tarjoaa kasvavien ja keskisuurten yritysten tarpeisiin sovitettuja liiketoimintajärjestelmiä, tarvekartoituksia ja liiketoimintaprosessien mallintamista. Yritys toimittaa käyttäjäystävällisiä liiketoimintajärjestelmiä taloushallinnon, tilaus-toimitusketjun, palveluprosessien, tietämyksenhallinnan ja päätöksenteon tehostamiseen. Platinum Partners on Microsoftin Certified Partner -yritys. Lisätietoja: www.platinumpartners.fi Salmivuori Consulting Oy on liikkeenjohdon konsultoinnin palveluyritys. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijaratkaisuja prosesseihin, toimitusketjun hallintaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Autamme ongelmanratkaisussa käyttämällä systemaattisia toimintatapoja ja määrittelemällä täsmällisesti kehittämistarpeet. Toimimme muutoskonsulttina tuomalla asiakasorganisaatioon objektiivisen, ulkopuolisen näkökulman. Lisätietoja: www.salmivuori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit