Keräyspaperi ja -pahvi lajiteltava erikseen Porin seudulla

Kuluvana kesänä paperin keräyskäytäntö muuttuu Porissa ja sen ympäristökunnissa, kun paperi ja pahvi aletaan lajitella erikseen omiksi lajeikseen. Paperinkeräys Oy perustaa heinäkuussa eri puolille Poria uusia ja asukkaille ilmaisia keräyspisteitä, joissa paperille ja pahville on omat säiliönsä.

Paperin ja pahvin lajittelu on mahdollista aloittaa syksystä lähtien myös kiinteistöissä. Kiinteistöt voivat sopia lajittelun aloittamisesta Paperinkeräys Oy:n kanssa, minkä jälkeen ne saavat yhtiöltä veloituksetta käyttöönsä keräyspaperille tarkoitetut keräysvälineet. Paperin poiskuljetuskin on kiinteistöille ilmaista.

Loppuvuonna keräysuudistus laajenee Porin naapurikuntien hyötyjätepisteisiin ja kiinteistöihin. Kaikkien hyötyjätepisteiden osoitteet tulevat osoitteeseen http://www.kierratys.info/.

Uudistuksen ansiosta paperin kerääminen muuttuu Porissa vastaamaan maan vallitsevaa käytäntöä, sillä Pori useimpine naapurikuntineen on ainoa alue Suomessa, missä paperia ja pahvia vielä kerätään yhdessä ns. sekakeräyksenä.

”Pahvia ei sekoiteta paperin joukkoon, koska sekoittaminen vaikeuttaa keräyspaperin hyödyntämistä raaka-aineena jätelain edellyttämällä tavalla eikä kahden lajin myöhempi lajittelu erikseen ole kannattavaa. Kotikeräyspaperista valmistetaan eri lopputuotteita kuin keräyspahvista ja -kartongista”, sanoo palvelupäällikkö Harri Patana Paperinkeräys Oy:stä.

Paperinkeräys Oy toimittaa kotikeräyspaperin sanomalehti- ja luettelopaperin raaka-aineeksi. Porin seudulta kerätty pahvi ja kartonki hyödynnetään jatkossakin kartongin raaka-aineena paikallisella Corenson tehtaalla.

Uudenlaisia keräyssäiliöitä hyötyjätepisteisiin

Porin uusiin hyötyjätepisteisiin tuodaan heinäkuussa uudenlaiset keräyssäiliöt. Ne varataan kotikeräyspaperille ja keräyskartongille ja merkitään selkeillä opastetarroilla. Uudet, Pafebox-nimiset säiliöt tyhjennetään nosturilla varustetun kuorma-auton lavalle. Paikalliset keräysliikkeet tyhjentävät säiliöt Paperinkeräyksen alihankkijoina, mutta Paperinkeräys Oy on vastuussa sekä säiliöiden tyhjentämisestä, huollosta että siisteydestä.

Kotikeräyspaperin joukkoon kelpaa helpon muistisäännön mukaan kaikki se paperi, joka tulee kotiin postiluukun tai –laatikon kautta: sanoma- ja aikakauslehdet, kirjekuoret, mainospaperit, esitteet ja muut painotuotteet. Lisäksi mukaan kelpaavat kopio- ja tulostepaperit, puhelin- ja tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat sekä valkoisesta paperista valmistetut paperikassit.

Keräyskartongin joukkoon kuuluvat kaikki kaupasta kotiin tuodut kartonki- ja pahvipakkaukset: maito- ja mehutölkit muovikorkkeineen, leivoslaatikot, muro- ja keksipaketit, juomien kartonkiset monipakkaukset, munakennot, aaltopahvilaatikot, paperipussit ja -kassit, talous- ja wc-paperihylsyt sekä puhdistetut paperipohjaiset kerta-astiat. Tilan säästämiseksi pakkaukset tulee litistää ja pakata sisäkkäin. Likaiset maitotölkit ja kerta-astiat huuhdellaan pienellä vesitilkalla hygienian parantamiseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi. 

Jätelain mukaan keräyspaperi on hyödynnettävä ensisijaisesti raaka-aineena aina, kun se on teknisesti mahdollista. Paperi on siis kerättävä talteen ja talteenotosta on vastuussa paperin tuottaja tai sen valtuuttama tuottajayhteisö. Lain mukaan tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet tulee toimittaa tuottajayhteisön osoittamiin paikkoihin.

”Porin kiinteistöillä tulee jätelain ja kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan olla erilliset keräysastiat paperille ja kartongille. Paperinkeräys haluaa tehdä keräyksen järjestämisen kiinteistöille mahdollisimman helpoksi antamalla niiden käyttöön paperinkeräysastiat ja toteuttaa keräys niin kuin se on laissa ja määräyksissä velvoitettu”, korostaa Harri Patana.

Lisätietoja Paperinkeräys Oy:ssä:

palvelupäällikkö Harri Patana, puh. 050 910 3699 tai (09) 228 191/viestintä.

Vuonna 1943 perustetulla Paperinkeräyksellä on Suomessa noin 6 700 alueellista paperinkeräyspistettä. Sen tuottajayhteisöön kuuluu 21 paperin valmistajaa tai maahantuojaa.

Paperinkeräys on emoyhtiö konsernissa, joka tuottaa kierrätys- ja jätehuoltoalan palveluita ja myy uusioraaka-aineita. Konsernilla on 21 tuotantoyksikköä eri puolilla Suomea, joista uusin on Porissa. Paperinkeräyksen ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa on noin 300 henkilöä, ja konsernin liikevaihto oli viime vuonna 73 miljoonaa euroa.

www.paperinkerays.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit