LAHTI 2025: WSP LAATINUT KESTÄVÄN KEHITYKSEN VAIKUTUSARVIOINNIN LAHTEEN

Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP Finland Oy on toteuttanut Lahden kaupungille kestävää kehitystä tavoittelevan yleiskaavaluonnoksen vaikutusarvioinnin.

WSP:n työn tavoitteena oli vastata kysymykseen, kasvaako Lahti kestävästi, kun se toteutetaan yleiskaavaluonnoksen mukaisesti:

”Kiinnitimme erityistä huomiota siihen, mikä vaikutus mahdollisilla kaavamuutoksilla on esimerkiksi pohjaveteen, ravinteiden kiertokulkuun, kasvi- ja eläinlajien elinympäristöihin sekä virkistys- ja retkeilykäyttöön. Varsinkin maankäytön suunnittelulla vaikutetaan ekosysteemien ja niiden palveluntuottamiskyvyn säilyttämiseen”, WSP:n maisema-arkkitehti Marjo Saukkonen toteaa.

Ekosysteemipalveluita eli niin sanottuja luonnon ihmiselle tarjoamia palveluita Lahdessa ovat muun muassa pohjavesi ja metsät.

Lahden sijainti herkän Salpausselän harjuluonnon sekä Vesijärven ja pienempien vesistöjen välissä on omiaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestävän kehityksen kaavoitukseen.

”Kestävään kasvuun tähtäävän yleiskaavan lähtökohtana on 1 %:n vuotuinen väestönkasvu vuoteen 2025 mennessä. Työmme taustalla on kaupungin strategia, jonka mukaan Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna 2025," Lahden kaupungin yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki kertoo.

Lahti 2025 -yleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi on osa kaupunkia koskevaa yleiskaavan laadintaprosessia. Tavoitteena on hyödyntää vaikutusarvioinnin tuloksia mahdollisimman tehokkaasti kaavoitustyössä.

Lahti ekosysteemipalveluiden edelläkävijä

Marjo Saukkosen mukaan ekosysteemipalvelut ovat nousemassa suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tärkeäksi näkökulmaksi.

Perinteisesti kaavojen vaikutusarviointiin ovat kuuluneet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti välilliset ja välittömät vaikutukset mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, luonnon monimuotoisuuteen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä maisemaan ja kulttuuriperintöön.

Lahden kaupungin tavoitteena on niin sanottu jatkuvasti päivittyvä yleiskaava, joka tarkastetaan kerran valtuustokaudessa. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös yleiskaavan vaikutukset.

Lisätietoja:

WSP Finland Oy, maisema-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh. 040 1944 817, etunimi.sukunimi@wspgroup.fi

Lahden kaupunki, yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki, puh. 050 518 4445, etunimi.sukunimi@lahti.fi

WSP Finland on monialainen suomalainen suunnitteluyritys. Tarjoamme kestäviä tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muotoilupalveluita Suomessa ja kansainvälisesti. Meillä työskentelee 330 asiantuntijaa Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

Näkyvimpiä viime aikojen suunnittelukohteitamme pääkaupunkiseudulla ovat muun muassa Crusellin silta, Kirkkonummi-Kivenlahti-moottoritie, Hakamäentie, Viikin matalaenergiatalo, Meilahden kolmiosairaala sekä useimmat metropolialueen raideliikennehankkeet. Muualla Suomessa kohteitamme ovat muun muassa Metsähallituksen puurakenteinen Pilke-talo Rovaniemellä, Tampereen Niemenrannan alue, Turun Myllysilta, Olkiluodon ydinvoimalaitos sekä lukuisat tuulivoimahankkeet. Kansainvälisestä suunnittelusta eturivin esimerkkejä ovat sillansuunnittelu- sekä kattilansuunnitteluprojektit sellutehtaille ja voimalaitoksiin yli 30 maassa.

WSP Finland kuuluu kansainväliseen WSP Groupiin, jossa työskentelee 9 000 asiantuntijaa 200 toimistossa kuudessa eri maanosassa ja 35 eri maassa. WSP Group on perustettu 1969 ja se on listattu Lontoon pörssiin.

Lahti sijaitsee Etelä-Suomessa, sata kilometriä pohjoiseen Helsingistä. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Lahteen on helppo tulla. Kaupunkia kehitetään Suomen johtavaksi ympäristökaupungiksi ottamalla kestävän kehityksen periaatteet huomioon kokonaisvaltaisesti kaikessa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnassa. Lahdessa on tapahtumia ympäri vuoden. Konserttitalona toimiva Sibelius-talo sekä lukuisat muut toimijat tarjoavat laajan valikoiman kulttuuritapahtumia. Sinfonia Lahti on kansainvälisesti tunnettu sinfoniaorkesteri.

Satama-alue ihastuttavine puistoineen on suosittu virkistäytymispaikka ja kaupunkilaisten olohuone. Lahti tunnetaan myös monipuolisista liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, erinomaisesta sijainnista, upeasta luonnosta sekä ystävällisistä ihmisistä.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia