Novell-teknologiaan perustuva Toyotan identiteetinhallinta-hanke: automatisoidulla prosessilla korkea tietoturva

Ohjelmistoyhtiö Novellin yhdessä pohjoismaisen IT-palvelutalon Enfo Oyj:n kanssa kolme vuotta sitten Toyota Auto Finland Oy:lle  toimittaman identiteetinhallinta-projektin tavoitteet ovat täyttyneet. Toyotan tietojärjestelmien käyttövaltuuksien valvonta on nyt aukotonta ja tietoturva huomattavasti aiempaa korkeammalla tasolla.

Ohjelmistoyhtiö Novellin yhdessä pohjoismaisen IT-palvelutalon Enfo Oyj:n kanssa kolme vuotta sitten Toyota Auto Finland Oy:lle  toimittaman identiteetinhallinta-projektin tavoitteet ovat täyttyneet. Toyotan tietojärjestelmien käyttövaltuuksien valvonta on nyt aukotonta ja tietoturva huomattavasti aiempaa korkeammalla tasolla.

Novellin teknologiaan perustuvan ja Enfon toteuttaman identiteetinhallinta-hankkeen (Identity Management) kokonaiskustannukset olivat reilut 100.000 euroa.

”Aiemmin Toyotan tietojärjestelmiin kirjautuville työntekijöille myönnettiin käyttövaltuudet manuaalisesti. Eri ihmisten pääsyä datan eri lähteille, vanhoja käyttäjätunnuksia tai esimerkiksi työpaikkaa Toyota-verkoston sisällä vaihtaneiden henkilöiden mahdollista pääsyä aiemman toimipaikkansa tietoihin ei pystytty aina valvomaan toivotulla tasolla”, kertoo osastopäällikkö Kim Laine Toyota Auto Finlandin tietohallinnosta.

Nyt käyttövaltuuksien hallinta on automatisoitu valtuuksien muutoksiin asti. Manuaaliseen prosessiin verrattuna hallinta on nopeutunut ja tarkentunut huomattavasti. Myös ratkaisun tuomat  kustannussäästöt ovat merkittävät.

"Viimeisen kahden vuoden aikana on jälleenmyyjäkentässämme tapahtunut merkittäviä järjestelyjä. Ilman automatisoitua prosessia ei näitä muutoksia olisi kyetty viemään niin nopeasti läpi kuin nyt tehtiin. Manuaalisesti hoidettuna työ olisi johtanut varmasti myös hyvin suureen määrään virheitä ja vaarantanut merkittävästi tietoturvaa", Laine sanoo.


Työntekijöille vain tarpeelliset valtuudet

Novellin ydintoiminta-alueena ovat erilaiset identiteetin ja tietoturvan hallinnan hankkeet, joiden tavoitteena on hyvä tietoturva ja automatisoitu järjestelmienhallinta.

"Väärät käyttöoikeudet ovat suuri riski tietoturvalle. Meidän ja Enfon yhteishankkeen tuloksena Toyotan kullekin työntekijälle annetaan vain hänen työnsä kannalta tarpeelliset valtuudet," Novellin myyntipäällikkö Pekka Lindqvist sanoo.

"Toisena tavoitteena oli kehittää itse valtuuksien hallintaprosessia. Automatisoinnin avulla Toyota pystyy nyt aukottomasti jäljittämään prosessien eri vaiheet: milloin mikäkin valtuutus on myönnetty ja kenelle. Hankkeen tuli myös täyttää SOX-vaatimukset," Lindqvist Novellilta tiivistää.

Lisätietoja:

myyntipäällikkö Pekka Lindqvist, pekka.lindqvist@novell.com, 0400 488 849

tietohallinnon osastopäällikkö Kim Laine, kim.laine@toyota.fi, 040 5224321


Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), on johtava älykkään työkuormien hallinnan (Intelligent Workload Management) toimittaja. Asiakkaamme voivat turvallisesti ottaa käyttöön ja hallinnoida tietotekniikan palveluja sekä fyysisissä että virtuaalisissa ja pilviympäristöissä. Autamme vähentämään toiminnan kustannuksia ja IT:n monimutkaisuutta sekä kontrolloimaan riskejä.

Tarjoamme innovatiivisia identiteettien- ja tietoturvan ratkaisuja, järjestelmienhallintaa helpottavia työkaluja, ihmisten välisen yhteistyön tehokkuutta parantavia ratkaisuja ja Linux-pohjaisia käyttöympäristöjä. Yhdessä kansainvälisten ja paikallisten kumppanien kanssa mahdollistamme monimuotoisten IT ympäristöjen yhteensopivuuden niin, että ihmiset ja teknologia toimivat yhtenä.

www.novell.com ja www.novellsuomi.fi

Toyota

Toyota-yhtiöt on Toyota Motor Europen (TME) omistama yritys Suomessa. Toyota Auto Finland Oy on emoyhtiö, johon kuuluvat Toyota Autotalot Oy ja Toyota Baltic AS. Toyota Finance Finland Oy kuuluu kansainväliseen Toyota Financial Services -ryhmään ja Toyotan logistiikkatalo, Toyota Logistics Services Finland Oy, on TME:n suoraan omistama yhtiö Suomessa. Toyota Material Handling Finland Oy:n omistaa Toyota Industries Corporation. Toyota-yhtiöt työllistävät noin 470 henkilöä. Pääkonttori sijaitsee Vantaan Korsossa. Sen ympäristöjärjestelmä on ISO14001 sertifioitu jo vuodesta 2005.

Enfo Oyj

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden kokemustaan tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Noin 700 huippuosaajaa varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on lähes 140 milj. euroa

Avainsanat:

Tilaa