Proactilta tallennusjärjestelmäratkaisu Lapin sairaanhoitopiirille

Euroopan suurin riippumaton tallennusintegraattori Proact toimittaa Lapin sairaanhoitopiirille VNX5400 -tallennusjärjestelmän lisääntyneeseen tallennuskapasiteettitarpeeseen. Napapiirin tuntumassa olevan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuuluu 15 Lapin kuntaa. Rovaniemen suurimpiin työantajiin lukeutuvalla sairaanhoitopiirillä on käytössään yhteensä 120 palvelinta, 1 400 työasemaa ja yli 120 eri IT-järjestelmää.

Uudessa ratkaisussa olennaisinta on sen laajennettavuus, suorituskyky ja kustannustehokkuus. Vanhassa järjestelmässä tallennuskapasiteettia oli 80 teratavua ja nyt uudessa 120 teratavua. Valitun järjestelmän toimivuus ja ominaisuudet heijastuvat suoraan potilaspalvelun laatuun, joten investointi oli hyvin perusteltu”, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin pääsuunnittelija Heikki Ruokanen.

Sairaaloissa potilaasta kertyy elintärkeitä tietoja jokaisella asiakaskäynnillä. Edellisen kerran tallennettuja tietoja saatetaan tarvita nopeasti, kriittisissä tilanteissa.

”Erityisesti röntgenkuvat vievät paljon tilaa. Niiden osuus on peräti 1/3 koko tallennuskapasiteetista. Siksi on tärkeää, että kuvat latautuvat nopeasti hoitavalle henkilökunnalle potilaskohtaamisissa”, painottaa Lapin sairaanhoitopiirin Ruokanen.

Lisätietoja:

pääsuunnittelija Heikki Ruokanen, Lapin sairaanhoitopiiri, puh. 0400 718 166, heikki.ruokanen@lshp.fi

myyntipäällikkö Kimmo Nurmivuori, Proact Finland Oy, puh. puh. 0400 521 112, kimmo.nurmivuori@proact.fi

Proact IT Group AB on isojen tallennuskeskeisten ratkaisujen kokonaistoimittaja. Euroopan suurimpana riippumattomana tallennusintegraattorina edustamme alan johtavia valmistajia. Toimitamme kokonaispalveluja kriittisen tiedon tallennustarpeisiin. Palveluun sisältyy laite- ja ohjelmistotoimitusten lisäksi asennus-, käyttöönotto-, integrointi-, koulutus- ja operointipalvelut. Suomen tytäryhtiöllä Proact Finlandilla työskentelee 60 henkilöä.

Proact IT Group AB -konsernin osake noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisessa pörssissä. Konsernin palveluksessa on 625 työntekijää ja se toimii Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa, Tšekeissä, Slovakiassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

www.proact.fi ja www.proact.eu

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.
Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).

www.lshp.fi

Avainsanat:

Tilaa