Arktisten alueiden kilpajuoksu avaa bisnesmahdollisuuksia suomalaisille

Venäjä uudistaa kaupallista laivastoaan hyödyntääkseen arktisen merialueen luonnonvaroja ja pohjoisen meritien avautumista kaupalliselle liikenteelle. Finpron Meriteollisuuden liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä -seminaarissa tarkasteltiin suomalaisyrityksille avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Pohjois-Venäjän arktisilla merialueilla olevat kaasu- ja öljyvarat ovat energian hinnannousun ja teknologian kehittymisen myötä tulossa hyödynnettäviksi. Tämän lisäksi koillisväylän avautuminen kaupalliseen käyttöön ja kaluston vanheneminen avaavat merkittäviä mahdollisuuksia myös suomalaisille laivanrakennusteollisuuden yrityksille”, seniorikonsultti Petri Leino Finpron Murmanskin toimistosta kertoo.

Strategisena painopistealueena laivanrakennukseen panostetaan voimakkaasti Venäjällä. Tavoitteena on rakentaa 1 500 uutta alusta seuraavan 20 vuoden aikana.

”Rakennettaviin aluksiin lukeutuu mukaan erikoiskalustoa kuten jäänmurtajia, öljynporauslauttoja ja jäissä operoivia huoltoaluksia, joissa suomalaisyritysten osaamin on vahvaa. Venäjän telakoiden suorituskyky ei tällä hetkellä riitä vastaamaan tämäntyyppisen alusmäärän rakennuttamiseen. Suomalaisyritykset pääsevät näihin hankkeisiin mukaan tuotannollisen yhteistyön kautta”, Leino sanoo.

Arktiset olosuhteet vaativat huippuosaamista

”Venäläiset eivät ole aiemmin poranneet kaasua merellä ja öljynporaamistakin on harjoitettu vain Kaspianmerellä. Pohjoisen merialueen luonnonvarojen hyödyntäminen on kallista ja teknisesti vaativaa, jonka vuoksi venäläiset etsivät osaavia kumppaneita. Suomalaisyritysten vahvuusalueilla tarjoutuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa”, Leino kertoo.

Venäläisyhtiö Gazprom on ottanut Štokmanin merenalaisilla kaasukentillä yhteistyökumppaneikseen ranskalaisen Totalin ja norjalaisen Statoilin. Leinon mukaan merkittävimmät suomalaisyrityksille avautuvat mahdollisuudet liittyvät offshore- ja infrarakentamiseen sekä jäissä operoivien erikoisalusten suunnitteluun ja rakentamiseen.

Suomalaisyritykset Murmanskissa

Suomalaisyrityksistä muun muassa Aker Arctic ja Wärtsilä ovat mukana Murmanskin alueen hankkeissa. Wärtsilä avasi huoltoverstaan 2009 Murmanskin satamaan palvelemaan alueen vilkastuvaa laivaliikennettä.
 
”Arktisen alueen tärkeys sekä pohjoisen meritien avautuminen näkyvät jo tilauskannoissamme. Olemme mukana muun muassa arktisen alueen öljytankkerihankkeissa ja jäänmurtajaprojekteissa. Meillä on kovat odotukset Venäjän markkinoiden suhteen ja haluamme osaltamme olla osa arktisen merenkulun laivanrakennusta Venäjällä”, Wärtsilän myyntijohtaja Karl-Gustav Jansson sanoo.


Finpro järjesti Arktisen meriteollisuuden liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä -seminaarin Murmanskissa 6.4.2011. Finpron arktisen alueen toiminnoista vastaavat Finpron Murmanskin toimisto Venäjällä ja Rovaniemellä vuoden alussa avattu Finpron toimisto, joka auttaa erityisesti Lapin alueen yrityksiä kansainvälistymään.

Lisätietoja:

Petri Leino, seniorikonsultti, Finpro, petri.leino(a)finpro.fi, 040 343 3353
Karl-Gustav Jansson, myyntijohtaja, Wärtsilä Finland Oy,
karlgustav.jansson(a)wartsila.com, +358 40 350 3382

 

Finpro on globaalisti toimiva suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä edistävä asiantuntijaverkosto. Finpron yli 300 työntekijää työskentelevät 65 toimipisteessä 45 eri maassa. Finpro tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluita yritysten kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Toimialaosaaminen, markkinatuntemus, hyvät kansainväliset ja paikalliset verkostot sekä kyky nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ovat se lisäarvo, jota Finpro tarjoaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suomalaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle.
www.finpro.fi

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa