Brasilialainen meriteollisuusdelegaatio vierailulle Suomeen 22.–26.8.2011

Brasilialainen meriteollisuusdelegaatio vierailee Suomessa 22.–26.8.2011. Delegaatiossa on edustajia 13 telakan, Sinaval-telakoiden etujärjestön, valtion- ja aluehallintojen meriteollisuusvirkamiehiä Rio de Janeiron että Pernambucon osavaltioista, sekä Rio de Janeiron (UFRJ) että Pernambucon alueen (UFPE, UPE) yliopistoista. Vierailullaan delegaatio tapaa suomalaisten meriteollisuusyritysten, alue- ja valtionhallinnon ja yliopistojen edustajia. Vierailua isännöi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Meriklusteriohjelma (OSKE) ja Finpro ry.

– Vierailu on tärkeä uusi avaus rakennemuutoksessa kamppailevalle Suomen telakka- ja meriteollisuudelle. Yhteistyötä on viritelty jo useamman vuoden ja mm. viime vuonna Suomessa vieraili Brasilian suurimman öljy-yhtiön Petrobrasin edustajat. Vierailun tavoitteena on tukea suomalaisten yritysten pääsyä Brasilian markkinoille, kertoo neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä.
 
– Vierailun aikana on tarkoitus allekirjoittaa yhteistyösopimus Pernambucon alueen tiede- ja teknologiaministeriön sekä Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Pori välillä. Yhteistyösopimus tukee alueiden toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut sekä Pernambucon yliopisto (UFPE) allekirjoittavat opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä teknis-tieteellistä yhteistyötä koskevan yhteistyösopimuksen, kertoo Meriklusteriohjelman ohjelmajohtaja Mervi Pitkänen.

 Vierailuohjelmassa on 200 Meriklusteriohjelman ja Finpron järjestämää tapaamista suomalaisten yritysten ja Brasilian meriteollisuuden edustajien välillä.
– Uskomme,että tapaamisilla vahvistetaan jo luotuja suhteita ja avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Brasilian markkinoilla. Vierailun jälkeen tätä työtä jatkaa Brasiliassa Finpron Sao Paulon ja  Rion toimisto, joka avattiin elokuussa, Finpron Latinalaisen Amerikan johtaja Matti Landin sanoo.

Pernambuco – lupaava markkina-alue suomalaiselle meriteollisuudelle 

Pernambucon alue on yksi Brasilian merkittävimpiä meriteollisuuden kehittyviä markkina-alueita (49 % tilauskannasta), jonne kohdistetaan arviolta noin 20 miljardin dollarin arvosta kehittämistoimia alueen vahvistamiseksi.
 
– Pernambucon alue näyttää erittäin lupaavalta uudelta yhteistyökumppanilta ja markkina-alueelta Suomen meriteollisuuden toimijoille. Alueen teknologiapuisto SUAPE:n kautta yrityksille avautuu mahdollisuus kehittää yhteistyötä myös uusiutuvien energioiden mm. tuulivoimaloiden - sekä muiden, kuten logistiikka- ja satamatoimialojen puitteissa, Pitkänen kertoo.
 
–  Alustavia neuvotteluja Suomen ja Pernambucon meriteollisuuden edustajien välillä käytiin Meriklusteriohjelman (OSKE), Finpron ja meriteollisuusyritysten kanssa meriteollisuuden tekemän yhteistyömatkan yhteydessä toukokuussa 2011. Odotamme yhteistyöltä paljon ja toivomme, että yhteistyön avulla suomalaisille yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia Brasilian markkinoilla, Pitkänen toteaa.

 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, TEM, puh. 040 700 0135
aluejohtaja, Matti Landin, Finpro Latinalainen Amerikka, puh. 0400 708 357
ohjelmajohtaja, Mervi Pitkänen, Meriklusteriohjelma (OSKE), puh. 040 535 3066 

 
 
Finpro on globaalisti toimiva suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä edistävä asiantuntijaverkosto. Finpron yli 350 työntekijää työskentelevät 66 toimipisteessä yli 40 maassa. Finpro tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluita yritysten kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Toimialaosaaminen, markkinatuntemus, hyvät kansainväliset ja paikalliset verkostot sekä kyky nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ovat se lisäarvo, jota Finpro tarjoaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suomalaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle. www.finpro.fi
 

Meriklusteriohjelma on osa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa osaamiskeskusohjelmaa (OSKE 2007-2013). Ohjelman toiminta-ajatuksena on klustereiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen rakentaminen Suomeen. Meriklusteriohjelma on yksi valtioneuvoston 7.12.2006 nimeämistä osaamisklustereista, johon kuuluvat Varsinais-Suomen, Raahen seudun, Satakunnan ja Länsi-Suomen osaamiskeskukset. http://www.meriklusteriohjelma.fi/, http://www.oske.net/

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa