EK:n ja Finpron kysely: Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet kansainvälistymispalveluille ovat lisääntyneet

Erityisesti neuvontaa ja konsultointia kaivataan

Kansainvälistymistä harkitsevat ja käynnistävät yritykset tarvitsevat kansainvälistymispalveluita useammin kuin kansainvälisillä markkinoilla jo aktiivisesti toimivat yritykset. Elinkeinoelämän rakennemuutosten ja nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta tarve pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen on myös kasvamassa. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Finpron tekemästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluiden tarvetta ja käyttöä.

EK:n ja Finpron tekemään kyselyyn vastasi 330 EK:n jäsenyritystä. Niistä 41 % oli käyttänyt kansainvälistymispalveluita viimeisen kolmen vuoden aikana. Suurin osa käyttäjistä edusti valmistavaa teollisuutta ja rakentamista, toisena ryhmänä olivat ohjelmistoala ja digitaalinen media ja kolmantena ryhmänä oli energia- ja ympäristöala.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kansainvälistymispalveluita käyttivät suhteellisesti eniten suuryritykset, joilla myös tarpeet olivat hyvin monipuolisia. Eniten kansainvälistymispalveluita tarvitaan kuitenkin kansainvälistymisen alkutaipaleella. Kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista yrityksistä peräti 90 % kaipasi apua viennin tai muun kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen. Toistaiseksi kansainvälistyvät pienyritykset eivät kuitenkaan ole aina löytäneet tarvitsemaansa palvelua.

Yritysten palvelutarpeet kohdistuivat eniten kansainvälistymisneuvontaan ja yrityskohtaiseen konsultointiin. Pk-yritykset etsivät tietoja kohdemarkkinoista ja ulkomaankaupan määräyksistä. Lisäksi tarvitaan yrityskohtaista konsultointia, jossa otetaan tarkemmin huomioon yritysten yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Nopeaan kasvuun tähtäävät yritykset tarvitsevat tietoa ja neuvoja myös rahoitusvaihtoehdoista.

Tutkimukseen vastanneilla yrityksillä oli Finprosta kaiken kaikkiaan myönteinen mielikuva, jota palvelujen käyttö osaltaan paransi. Yritysten mukaan Finpro ymmärtää pk-yritysten tarpeet ja toimeksiantojen tavoitteet saavutetaan hyvin. Noin puolet yrityksistä, joilla on tarvetta kansainvälistymispalveluille, ovat käyttäneet Finpron palveluita. Finproa pidettiin yleisesti luotettavana ja asiantuntevana yhteistyökumppanina.

Kyselyn mukaan yritykset kuitenkin kokivat, että Finpron toiminnan pitäisi vielä nykyistä enemmän painottua pk-yrityksiin. Myös asiakasprojektien jälkihoitoa vastaajat toivoivat kehitettävän. Tällä hetkellä Finpron asiakkaista jo 75 % on pk-yrityksiä ja Finpro jatkaa edelleen toimintatapansa kehittämistä pk-sektorin tarpeiden mukaisesti.

Pk-yritysten kansainvälistyminen ja viennin lisääminen ovat Suomen kansantalouden kannalta tärkeitä. Tällä hetkellä pk-yritysten suora vienti on vain noin 20 % koko viennistä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on 25 % ja Tanskassa 70 %. Pk-yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, viime vuosina uusista työpaikoista Suomessa yhdeksän kymmenestä on syntynyt pk-yrityksiin.

Lisätietoja:

Markku Kuismin, johtaja, asiakassuhteet, Finpro, 040 343 3450
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, 040 512 1375
Outi Ervasti, yritysten kansainvälistymisen asiantuntija, EK, 040 721 2131
Jari Huovinen, asiantuntija, EK, 040 861 4582

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on luoda yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö, eli menestyvien yritysten Suomi.
EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. 95 % sen 16.000 jäsenyrityksestä ja yhteisöstä on pk-yrityksiä. EK:n jäsenyritykset kattavat yli 70 % Suomen BKT:sta ja yli 95 % Suomen viennistä.

Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka yli 350 asiantuntijaa työskentelee 66 toimipisteessä 45 maassa. Finpro palvelee yrityksiä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konseptilla.
Finpron aktiivinen tulevaisuuden ennakointi, kansainvälistymisosaaminen ja kilpailukykyiset palvelut sekä maailmanlaajuinen verkosto antavat suomalaisyrityksille mainiot lähtökohdat oman liiketoimintansa ja kilpailukykynsä kehittämiseen. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode.
Lisätietoja: http://www.finpro.fi/ 

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa