Finpro mukaan Japanin tuhoalueiden jälleenrakentamiseen

Japanin maanjäristys ja sitä seurannut tsunami aiheuttivat suuria inhimillisiä ja aineellisia tuhoja. Katastrofista toipuminen tulee tapahtumaan vaiheittain; välittömästä kriisivaiheesta ollaan nyt siirtymässä vähitellen jälleenrakentamisen vaiheeseen. Maa tulee tarvitsemaan apua ulkomailta mutta avun tarve kanavoituu kuitenkin pääsääntöisesti normaalien liiketoiminta- ja hankintakanavien kautta.

”Jälleenrakentamisessa tarvittavien tuotteiden ja tarvikkeiden välittämisessä Suomen asema on erilainen kuin aikaisemmissa vastaavissa katastrofeissa. Finprolla on vahva jalansija Japanissa - sekä Tokiossa että tuhoalueen ytimessä sijaitsevassa Sendain kaupungissa. Sendaissa sijaitseva hyvinvointiosaamiseen keskittyvä suomalais-japanilainen tutkimus-ja kehityskeskus tukee omalla toiminnallaan jälleenrakentamista”, sanoo hyvinvointikeskuksen johtaja Juha Teperi, joka on palaamassa Japaniin toukokuussa.  

Japanin tilanne tänään

Katastrofissa menehtyi yli 14500 japanilaista ja arviolta 11500 henkilöä on kateissa. Yli 100000 henkilöä on siirretty tuhoaluilta väliaikaismajoitukseen. Aineellisten tuhojen suuruutta ei voida tarkkaan vielä arvioida. Infrastruktuuri, mukaan lukien Fukushiman voimalaitos, ovat kärsineet pahoin. Japanin hallituksen arvio tuhojen suorista kustannuksista liikkuu 144–225 miljardin euron välillä. Teollisuuden toiminta on haavoittunut, jolla on vaikutuksia Japanin talouden lisäksi maailmantalouteen mm. häiriöinä elektroniikan komponenttien saatavuudessa.

Vauras Japani on hyvin valmistautunut toipumaan luonnonmullistuksista. Japani ei ole toistaiseksi esittänyt ulkomaille avunpyyntöä käynnistyvän jälleenrakentamisen rahoituksessa tai materiaalihankinnoissa vaan pyrkii selviytymään mahdollisimman pitkälle omin avuin. Maan hallitus on jo tehnyt ensimmäiset suunnitelmat ja budjettiesitykset jälleenrakentamiseen.

Merkitys suomalaisille yrityksille

Japanin tuhoalueiden jälleenrakentaminen tulee näkymään kasvaneena kysyntänä myös monilla Suomelle vahvoilla toimialoilla.  Jälleenrakentamisvaiheen tarpeet kohdistuvat erityisesti rakentamiseen, energiaratkaisuihin ja ympäristöteknologiaan. Luonnollisesti etusijalla ovat yritykset, joilla on jo tarjota japanilaisten vaatimusten mukaisia tuotteita ja joilla jo on jakelukanavat Japanissa.

”Ydinonnettomuus on nostanut esiin vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kehittämisen tärkeyden. Samoin voidaan olettaa, että kuluttajien tietoisuus elintarvikkeiden turvallisuudesta on kasvanut.  Japanilaiset yritykset tulevat aktiivisesti etsimään uusia tuotteita ja tarvikkeita jälleenrakentamisen tarpeisiin,” sanoo koordinaatioryhmän toiminnasta vastaava johtaja Jarmo Karesto Finprosta.

 Finpron koordinaatioryhmä seuraa tilannetta eri toimialoilla

Finpro on perustanut tuhoalueiden jälleenrakentamisen edistymistä seuraavan koordinaatioryhmän joka tarjoaa suomalaisille yrityksille apua jälleenrakentamisessa tarvittavien tuotteiden ja tarvikkeiden välittämisessä Japaniin.
Yhteyshenkilömme ovat:

Kaj Forsell, vientikeskuksen päällikkö,
Finpro Japan, Tokio
 - toimenpiteiden koordinaatio Japanissa
 -
yhteydenpito Japanin viranomaisiin
 -
Japanin markkinoilletulon suunnittelu, jakelukanavien rakentaminen
Juha Teperi, johtaja, Sendai-Finland
Wellbeing Center, Sendai/Tokio   
 - terveys- ja hyvinvointi
 -
yhteydet Sendain ja Miyagin alueen hallintoon
Janne Hietaniemi, toimialajohtaja, Helsinki  - energiatoimiala
Santtu Hulkkonen, johtaja, Helsinki   - ympäristöteknologia, Cleantech
Marko S. Salonen, seniorikonsultti, Helsinki  - rakentamisen toimiala
Jarmo Karesto, johtaja, Helsinki  - sidosryhmäyhteistyö Suomessa
Outi Torniainen, viestintäjohtaja, Helsinki  - mediayhteydet

Lisätiedot:

Jarmo Karesto, johtaja, jarmo.karesto(a)finpro.fi, 0403 433 401
Outi Torniainen, viestintäjohtaja, outi.torniainen(a)finpro.fi, 040 512 1375

 

Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka yli 350 asiantuntijaa työskentelee 65 toimipisteessä 45 maassa. Finpro palvelee yrityksiä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konseptilla.

Finpron aktiivinen tulevaisuuden ennakointi, kansainvälistymisosaaminen ja kilpailukykyiset palvelut sekä maailmanlaajuinen verkosto antavat suomalaisyrityksille mainiot lähtökohdat oman liiketoimintansa ja kilpailukykynsä kehittämiseen. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode.
Lisätietoja:
www.finpro.fi

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa