Finpron vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä

Finprolla on 66 vientikeskusta ja toimipistettä ympäri maailmaa 45 maassa (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla). Vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan.  Finpron vientikeskusverkosto voi toimia muiden konsulttien alihankkijana eli konsultit voivat teettää konsultointitoimeksiantoja tai niiden osia Finprolla samoin perustein kuin yrityksetkin.

Toimeksiannoissa voi olla toimiala- tai markkinafokus ja ne voivat liittyä yhden markkinan lisäksi laajempiin maantieteellisiin alueisiin. Finpron tyypilliset palvelut on esitetty Navigatorissa (lue lisää Finpron palveluista osoitteessa: http://www.finpro.fi/konsultointi) .

 Finpro voi olla mukana seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

  • Toimeksianto toteutetaan suomalaiselle yritykselle tai organisaatiolle, painopisteen ollessa pk-yrityksissä
  • Toimeksianto liittyy kansainvälistymiseen tai kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen
  • Toimeksianto hinnoitellaan sen perusteella, onko loppuasiakkaana pk-yritys vai suuryritys
  • Toimeksiannossa noudatetaan Finpron yleisiä sopimusehtoja

Yhteydenotot

Mikäli toimeksianto kohdistuu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, voit ottaa yhteyttä kyseisen maan vientikeskukseen  http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla tai aluejohtajaan http://www.finpro.fi/web/10304/18 .

Mikäli toimeksianto koskee tiettyä toimialaa, voit ottaa yhteyttä pääsääntöisesti Suomessa oleviin toimialajohtajiin. Toimialajohtajat osoitteesta http://www.finpro.fi/toimiala-asiantuntijuus .

Konsultit voivat sopia edellä mainittujen henkilöiden kanssa mahdollisen toimeksiannon laajuudesta, aikataulusta, käytettävistä resursseista ja hinnasta. Finpro tekee tarvittaessa mahdollisesta toimeksiannosta tarjouksen konsultille.

Lisätietoa:

Jyrki Härkki, partneruuksista vastaava johtaja, jyrki.harkki(a)finpro.fi

 

Finpro on globaalisti toimiva suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä edistävä asiantuntijaverkosto. Finpron yli 350 työntekijää työskentelevät 66 toimipisteessä 45 eri maassa. Finpro tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluita yritysten kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Toimialaosaaminen, markkinatuntemus, hyvät kansainväliset ja paikalliset verkostot sekä kyky nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ovat se lisäarvo, jota Finpro tarjoaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suomalaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle.

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa