Luovien alojen kansainvälistymisestä kasvua Suomeen

Luovien alojen yritysten kansainvälistyminen avaa Suomessa mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen ja kasvuun. Finpron Luovimo-ohjelmassa mukana olevat 20 luovien alojen yritystä osoittavat, että vientiyrityksen ei tarvitse olla suuryritys. Suomalaisyritykset ovat tarttuneet teatterihankkeisiin Kiinassa ja kehittäneet digitaalista käyttäjäkokemusta Yhdysvalloissa.

”Luovan talouden yritysten kansainvälistymisessä on potentiaalia kasvattaa uutta yrittäjyyttä ja luoda kasvua Suomeen. Finpron Luovimo-ohjelma syntyi tarpeeseen ymmärtää luovien alojen kasvua ja haasteita sekä verkottaa eri luovien toimialojen osaajia kansainvälisesti”, Finpron toimialajohtaja Irma Patala kertoo.

Luovimo-ohjelmaan valittiin vuosi sitten 20 eri luovien alojen kärkiyritystä, joilla nähtiin olevan kansainvälistymispotentiaalia. Luovimon fokusalueina olivat muotoilu, elokuva tv/av, musiikki, esittävät taiteet sekä sisällöntuotanto. Yrityksille räätälöitiin yksilöllinen kehitysohjelma, jossa kunkin yrityksen liiketoimintaa ja kansainvälistymisvalmiuksia kehitettiin yrityksen tarpeisiin räätälöidyllä konsultointiohjelmalla.

Teatterihankkeita Kiinassa ja käyttäjäkokemusta Piilaaksossa

”Luovimo oli erittäin tärkeä projekti, koska pääsimme hyödyntämään Finpron laajaa kansainvälistä verkostoa ja saimme suoraan yhteyden oikeisiin ihmisiin eri markkinoilla, joilla tuotteemme ovat herättäneet kiinnostusta”, kertoo Svenska Teaternin tuotantoyhtiö ACE-Production Oy:n toimitusjohtaja Johan Storgård.

Luovimo toi teatterihallinnon osaamista tarjoavan ACE-Productionin yhteen Kiinassa teatteritiloja suunnittelevan PES-Arkkitehdit Oy:n kanssa. PES-Arkkitehdit Oy työskentelee parhaillaan Kiinassa Wuxi Grand -oopperatalohankkeen parissa, mutta on samalla tehnyt yhteistyötä toisessa teatterihankkeessa ACE-Productionin kanssa.

”Luovimossa syntyi paljon brainstormingia muiden yritysten kanssa ja yli toimialarajojen. Omalta osaltamme toteutimme Luovimossa esiselvityksen ulkomaalaisomisteisen kiinalaisyrityksen perustamismahdollisuuksista”, PES-Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Salminen kertoo.

Digitaalisen maailman käyttäjäkokemuksen suunnittelun ja kehittämisen asiantuntijapalveluita tarjoava Idean Oy sai Luovimosta tukea Yhdysvaltain kasvusuunnitelmilleen. Yhdysvalloissa kuten Kiinassakin korostuu verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien merkitys.

”Luovan alan yrityksen palvelujen ja asiantuntemuksen kansainvälistyminen vaatii kattavia verkostoja ja oikeita henkilökohtaisia kontakteja. Luovimo-ohjelmassa yritykset ovat löytäneet erilaisia luovia ratkaisuja oman kansainvälistymisensä edistämisessä. On ollut erittäin hyödyllistä jakaa tätä tietoutta yli toimialojen”, sanoo digitaaliseen käyttäjäkokemukseen erikoistuneen Idean Oy:n co-founder Niko Frilander.

Luovimolle tarvetta jatkossakin

Luovat alat nähdään yhtenä tulevaisuuden kasvutoimialana Suomessa ja niiden kansainvälistyminen on nostettu tärkeäksi kehityskohteeksi myös ministeriötasolla. Luovimon rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetusministeriö.

”Mielestäni Luovimossa tärkeintä on ollut julkisen tuen osoitus luovien alojen pienten ja keskisuurten yritysten viennin edistämiseen. On ollut tärkeää tuoda yhteen kolme asiaa: luovat alat, pk-yritykset ja vienti”, Salminen sanoo.

Luovimon kehitys kertoo luovien alojen kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalista ja haastaa kansainvälistymispalveluiden ja - rahoituksen kehittämisen vastaamaan yritysten tarpeita.

”Ensimmäiset kokemukset Luovimo-hankkeen pohjalta ovat olleet innostavia. Ohjelman vaikuttavuus perustuu siihen, että yrityksiä on tuettu yksilöllisesti. Yrityksiä on autettu tunnistamaan kansainvälisen liiketoimintaympäristön mahdollisuuksia ja riskejä. Pohdimme parhaillaan miten Luovimon parhaita käytäntöjä ja oppeja saadaan vietyä parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin ja olisiko mahdollista saada toimintatapa juurrutettua esimerkiksi uuden ohjelman puitteissa”, Patala sanoo.


Luovimossa ovat mukana seuraavat yritykset:
ACE-Production, Aivan, Backstage Music Factory, Blue Media, Casual Continent, Citynomadi, GigsWiz.com, Idean Enterprices, Matila Röhr Nordisk, Miltton, Nordic Drama Corner, Nordkapp Creative, PES-Arkkitehdit, Produs, S.E.O.S Design, Songhi Entertainment, Stereoscape, Tarinatalo, Toothpick sekä Undo.

 

Lisätiedot, Finpro:
Irma Patala, toimialajohtaja, Palvelut-liiketoiminta, Finpro, 040 526 8682, irma.patala(a)finpro.fi

Lisätiedot: Luovimo-hankkeen yritykset:
Johan Storgård, toimitusjohtaja, Ace Production, 050 517 3224, johan.storgard(a)svenskateatern.fi
Jarkko Salminen, toimitusjohtaja, PES-Arkkitehdit, 040 545 6766,
jarkko.salminen(a)pesark.com
Niko Frilander, co-founder, Idean, 041 535 3283, niko.frilander(a)idean.com

 

Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka yli 350 asiantuntijaa työskentelee 65 toimipisteessä 45 maassa. Finpro palvelee yrityksiä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konseptilla.

Finpron aktiivinen tulevaisuuden ennakointi, kansainvälistymisosaaminen ja kilpailukykyiset palvelut sekä maailmanlaajuinen verkosto antavat suomalaisyrityksille mainiot lähtökohdat oman liiketoimintansa ja kilpailukykynsä kehittämiseen. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode.
Lisätietoja:
www.finpro.fi

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa