Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Caverion Oyj Pörssitiedote 9.6.2017 klo 17.00

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Erinomaisen kysynnän vuoksi lainamäärää korotettiin alkuperäisestä 80 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 4,625 prosenttia vuodessa 16.6.2020 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 16.6.2020 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerätystä pääomasta 40 miljoonaa euroa käytetään olemassa olevan pankkirahoituksen takaisinmaksuun ja loput yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

“Olen erittäin tyytyväinen hybridilainamme vahvaan sijoittajakysyntään. Lainan liikkeeseenlasku avasi Caverionille uuden rahoituskanavan pääomamarkkinoille. Transaktio parantaa yhtiön pääomarakennetta ja maksuvalmiutta yhtiön nykyisessä käännevaiheessa”, sanoo Caverionin talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat hybridilainan pääjärjestäjinä. Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina).
Caverion Oyj laskee liikkeeseen hybridilainan