Caverion toistaa liikevaihdosta antamansa ohjeistuksen, laskee käyttökatetta koskevaa ohjeistustaan ja jatkaa positiivista kehitystä…

Caverion Oyj    Pörssitiedote    14.7.2014    KLO 8.30

Caverion toistaa liikevaihdosta antamansa ohjeistuksen, laskee käyttökatetta koskevaa ohjeistustaan ja jatkaa positiivista kehitystä kohti negatiivisen käyttöpääoman saavuttamista

Caverion Oyj laskee tammikuussa 2014 antamaansa arviota konsernin käyttökatteesta vuodelle 2014. Caverion arvioi nyt, että konsernin vuoden 2014 käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä on alle aikaisemman ohjeistuksen, ja jää edellisvuoden tasolle (Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2013: 81,7 milj. euroa). Yhtiö toistaa aikaisemman ohjeistuksensa liikevaihdosta.

Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on jakautumisen jälkeen vienyt odotettua enemmän aikaa ja on edelleen osittain käynnissä. Projektit Norjassa ja Tanskassa ovat heikentäneet kannattavuutta edelleen huhti−kesäkuussa 2014. Lisäksi Caverion on tarkastellut lähemmin projektiliiketoimintaa kaikissa divisioonissa ja tarkistanut projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia.

Markkinanäkymät eivät ole muuttuneet aiemmin julkistetuista näkymistä. Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan parantuvan vuoden 2014 toisella puoliskolla. Tavoitteena on saavuttaa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tässä edistytään suunnitelmien mukaisesti.

Uusi ohjeistus:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Aikaisempi ohjeistus (julkistettu 28.1.2014):

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90–110 milj. euroon.

Vuonna 2014 käyttökatteen kasvu toteutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset vaikuttavat Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Lisätietoa annetaan tammi−kesäkuun 2014 osavuosikatsauksessa, joka julkistetaan 22.7.2014. Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille.

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.caverion.fi

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa