Muutoksia Caverion-konsernin johtoryhmään ja organisaatiorakenteeseen

Caverion Oyj Pörssitiedote 9.1.2017 klo 9.30

Muutoksia Caverion-konsernin johtoryhmään ja organisaatiorakenteeseen

Caverion-konsernin organisaatiorakenteessa ja johtoryhmässä toteutetaan seuraavat muutokset.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Caverionin operatiivisen toiminnan kehittäminen edellyttää konsernitasoisten Palvelut- ja Projektit-toimintojen roolin vahvistamista. Lisäämme kyseisten toimintojen vastuualueita ja kutsumme niitä jatkossa liiketoimintayksiköiksi.

Thomas Hietto (s. 1967, DI) nimitetään Palvelut-liiketoimintayksikön johtajaksi. Hän on työskennellyt KONE Oyj:llä lukuisissa tehtävissä noin 20 vuotta, mistä noin puolet johtavissa tehtävissä Aasiassa. Hän on toiminut myös mm. KONE Suomen ja Baltian maiden toimitusjohtajana ja vastannut KONEen globaalista huoltoliiketoiminnasta. Tällä hetkellä hän opiskelee Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Jarno Hacklin (s. 1978, ins.) nimitetään Projektit-liiketoimintayksikön johtajaksi. Hän on hoitanut tehtävää väliaikaisena kesäkuusta 2016 alkaen Caverion Suomen divisioonajohtajan tehtävän ohessa.

Ville Tamminen (s. 1974, OTK, VT) nimitetään Caverion Suomen divisioonan johtajaksi. Ville Tamminen on toiminut Caverion Suomen kaupallisena johtajana vuodesta 2011 alkaen vastuualueinaan liiketoiminnan kehitys, myynti, markkinointi ja viestintä. Sitä ennen hän on toiminut eri tehtävissä Caverion Suomen myynnissä ja hallinnossa vuodesta 2007 lähtien.

Thomas Hietto, Jarno Hacklin ja Ville Tamminen raportoivat toimitusjohtaja Ari Lehtorannalle ja kuuluvat konsernin johtoryhmään.

KONSERNITOIMINNOT

Yhtiöön muodostetaan uusi konsernitoiminto Lakiasiat & Hallinnointi. Muut konsernitoiminnot ovat Talous, Henkilöstö sekä Strategia & IT & Viestintä.

Anne Viitala (s. 1959, OTK, VT, eMBA) nimitetään uuden Lakiasiat & Hallinnointi -konsernitoiminnon johtajaksi. Hänellä on vankka kokemus kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta. Viitala on työskennellyt Pöyry Oyj:llä yli 20 vuotta, viimeksi lakiasioista ja viestinnästä vastaavana johtajana ja konsernin lakiasiainjohtajana.

Sakari Toikkanen jatkaa Strategia & IT & Viestintä -konsernitoiminnon johtajana, Merja Eskola Henkilöstö-konsernitoiminnon johtajana ja Martti Ala-Härkönen Talous-konsernitoiminnon johtajana. Konsernitoimintojen johtajat raportoivat toimitusjohtaja Ari Lehtorannalle ja kuuluvat konsernin johtoryhmään.

Nimitykset astuvat voimaan 9.1.2017 Thomas Hieton nimitystä lukuun ottamatta. Hän aloittaa tehtävässään 1.7.2017. Palvelut-liiketoimintayksiköstä vastaa 30.6.2017 asti Matti Malmberg. 

”Muutoksilla pyrimme varmistamaan yhteisten käytäntöjen toteuttamisen eri puolilla konsernia, oli kyse sitten projekti- tai huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta tai hyvästä hallintotavasta. Divisioonillamme on operatiivinen vastuu toiminnastamme maissa, mutta globaalit liiketoimintayksiköt vastaavat kehittämisestä ja harmonisoinnista sekä tukevat ja seuraavat operatiivisen toiminnan tulosta”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta kertoo.

Uusien johtoryhmäläisten Anne Viitalan, Ville Tammisen ja Thomas Hieton CV:t ja valokuvat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: http://www.caverion.fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma.

Liite: Caverionin organisaatio 9.1.2017 alkaen (englanniksi)

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


Lisätietoja: 

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, yhteydet markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Alakuijalan kautta, puh. 040 8400 251, paivi.alakuijala@caverion.com


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Lainaukset

Caverion-konsernin organisaatiorakenteessa ja johtoryhmässä toteutetaan useita muutoksia. Caverionin operatiivisen toiminnan kehittäminen edellyttää konsernitasoisten Palvelut- ja Projektit-toimintojen roolin vahvistamista.
Muutoksia Caverion-konsernin johtoryhmään