Oulun kaupunki ja Caverion aloittavat kumppanuuden kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseksi

Caverion Oyj Sijoittajauutinen 3.7.2017 klo 10.00

Oulun kaupunki ja Caverion aloittavat kumppanuuden kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseksi

Liikelaitos Oulun Tilakeskus on valinnut Caverionin kumppanikseen kehittämään kiinteistöjen energiatehokkuutta. Oulun kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan ESCO-hankkeilla 3,5 vuotta kestävän sopimuskauden aikana. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä energiansäästöillä. Sopimuksen kokonaisarvo Caverionille on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

”Oulun kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksen uudella kaudella vuosina 2017–2025. Nyt sovittu ESCO-kumppanuus on merkittävä sopimus uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin kannalta on myönteistä, että hanke voidaan rahoittaa energiankulutuksen vähenemisestä syntyvillä säästöillä”, sanoo energia-asiantuntija Johanna Mäkelä Liikelaitos Oulun Tilakeskukselta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valittuihin neljään kiinteistöön uusitaan energiatehokkaat valaistukset ja toteutetaan muun muassa lämpöpumppuratkaisuja sekä parannetaan energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Osassa kiinteistöjä parannetaan myös ilmanvaihtojärjestelmiä. Merkittävin energiansäästö saavutetaan Oulun uimahallissa Raksilassa, jossa ilmanvaihdon muutosten lisäksi tehdään lämmöntalteenottojärjestelmät suihku- ja allasvesien käsittelyprosessiin.

Tavoitteena noin 100 000 euron vuosittainen energiasäästö

Oulun kaupungin neljässä kiinteistössä tavoitellaan yhteensä noin 100 000 euron vuotuista energiansäästöä nykytilanteeseen verrattuna. Myös hiilidioksidipäästöjä vähennetään yli 500 tonnia vuodessa. Energiatehokkuusinvestointien ja muutosten jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista ja antaa kiinteistöille energiansäästötakuun.

”Energiantehokkuutta parantaviin hankkeisiin on Suomessa jo nyt panostettu paljon, ja on hienoa että Oulu liittyy uusiin ESCO-asiakkaisiimme Vantaan ja Jyväskylän kaupungin tavoin. Vuoteen 2020 ulottuvien uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia kaikilta kunnilta”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Caverion on toteuttanut kunnille ESCO-hankkeita muun muassa Jyväskylässä, Siilinjärvellä, Kuopiossa, Turussa ja Akaassa.  Lisäksi Caverion on toteuttanut myös muissa Pohjoismaissa laajempia ESCO- ja EPC-hankekokonaisuuksia.  ESCO-palvelu sopii kuntien hankkeisiin, joissa hanke voidaan kokonaan tai pääosin rahoittaa sen tuottamilla energian kustannussäästöillä.

Lue lisää palveluistamme julkiselle sektorille

Kuva: Raksilan uimahalli, Oulu / © Esa Eirola (kertajulkaisuoikeus)


Lisätietoja: 

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com 
Johanna Mäkelä, energia-asiantuntija, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, puh. 044 703 2536,  johanna.makela@ouka.fi 


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Oulun kaupunki ja Caverion aloittavat kumppanuuden kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseksi
Oulun kaupunki | uusi ESCO-projekti