Batesin digitaalisen liiketoiminnan yksikkö XM siirtyy osaksi Ch5 Finland Oy:tä

Batesin digitaalisen liiketoiminnan yksikkö XM siirtyy osaksi Ch5 Finland Oy:tä Bates Finland Oy ja Ch5 Finland Oy ovat sopineet, että Batesin digitaalisen median yksikön XM:n liiketoiminta siirtyy osaksi Ch5 Finland Oy:tä. XM on keskittynyt digitaalisen markkinointiviestinnän ja sitä tukevien järjestelmien kehittämiseen ja projektitoteutuksiin. Nyt tapahtuvassa liiketoimintasiirrossa nykyinen työkanta siirtyy Ch5 Finland Oy:n hoidettavaksi. Ch5 Finland Oy on ohjelmistokehitykseen ja asiakasprojektien toteutukseen erikoistunut yritys, joka toimii Suomessa ja Ranskassa. Sen erikoisalaa on asiakkaiden informaatiovirtojen hallinta erilaisten ohjelmistoratkaisuiden avulla. Osana liiketoiminnan siirtymistä Bates ja Ch5 Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on Batesin asiakkaiden www- pohjaisten ratkaisujen entistä monipuolisempi ja tehokkaampi toteutus. Yhteistyö sisältää yhteisten projektitoteutusten lisäksi säännöllisen koulutus- tiedotusohjelman Batesin henkilökunnalle. Liiketoiminnan siirto on luonnollinen osa alan kehitystä, jossa sähköinen viestintä on viime vuosina saanut pysyvän jalansijan yritysten ja yksityisten ihmisten arkipäivässä. Samalla on osoittautunut, että tätä viestinnän aluetta leimaa muita viestintämuotoja enemmän ripeä kehitys ja toisinaan jopa teknologiavetoisuus. Sisällön ohella myös viestintävälineen merkitys on uusmediassa hyvin tärkeä.Uusmedian toteuttajalle kehittyvä teknologia heittää jatkuvan haasteen: kyky käyttää uusimpia teknologioita tehokkaasti heti niiden tultua markkinoille on tärkeä kilpailutekijä. Yhteistyö tuo merkittävästi lisää resursseja teknologisten innovaatioiden hyödyntämiseen. "Batesin ja asiakkaidemme kannalta uskon tämän ratkaisun olevan erittäin hyvä. Voimme edelleen tarjota mainostoimiston laajat palvelut sisällön tuottamiseen ja hallittuun yritysilmeeseen. Ratkaisujen toteuttamiseen saamme nyt riittävät resurssit. XM:n henkilökunta siirtyy lähes kokonaan Ch5 Finlandin palvelukseen ja näin voimme varmistaa, että asiakkaiden käytössä ollut asiantuntemus ja tutut kontaktit säilyvät edelleen - nyt vain entistäkin laajemmassa osaamisympäristössä", toteaa toimitusjohtaja Kari Koskinen Batesilta. "Ch5 Finland elää tällä hetkellä nyt kovaa kasvun kautta. Olemme kolme vuotta toimineet varsin laajasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti ohjelmistokehityksen ja projektitoiminnan alueilla. Nyt halusimme rikastuttaa toimintaamme lähtemällä yhteistyöhön kansainvälisen mainostoimiston, Batesin kanssa", sanoo toimitusjohtaja Christian Gröndahl. Yhteistyö tarkoittaa käytännössä mm. molemminpuolista konsulttitukea luovassa suunnittelussa, yhteistyötä eri ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin myös koulutusta mainostoimiston luoville suunnittelijoille ja projektijohdolle. Yritystiedot BATES FINLAND OY Bates on monipuolisesti asiakkaitaan palveleva, kansainvälinen mainostoimisto. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli 7,2 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa yhteensä 47. Batesiin kuuluu varsinaisen mainostoimiston lisäksi kaksi erikoisyksikköä: lääkemainonnan toimisto Bates Healthworld ja jakelutiemarkkinoinnin suunnitteluun keskittyvä Bates 141. Ch5 Finland Oy Ch 5 Finland Oy on ohjelmistokehitykseen ja asiakasprojektien toteuttamiseen erikoistunut yritys, joka toimii Suomessa ja Ranskassa. Ch5 Finland Oy:n erityisosaaminen liittyy asiakkaiden informaatiovirtojen hallintaan erilaisten ohjelmistoratkaisuiden avulla. Päätuote on Ch5 Update informaationhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa Internet, Intranet- ja Extranet sekä mobiilijulkaisun. Ch5 Finland Oy:n palveluksessa on Suomessa n. 30 henkeä. Asiakkaita ovat mm. S-Ryhmä, MTK ja Pfizer. Kari Koskinen Christian Gröndahl toimitusjohtaja toimitusjohtaja BATES FINLAND OY Ch5 Finland Oy puh. 1344 3214 puh. 09 68509014 gsm: 050-500 4710 gsm: 0500-507361 email: email: kari.koskinen@bates.fi christian.grondahl@ch5finland.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00090/wkr0002.pdf

Tilaa