Cinia aloittaa huippunopean datakaapelin asennuksen Itämereen

Tiedotusvälineille 12.10.2015

Suoran ja tehokkaan tietoliikenneyhteyden Suomen ja Saksan välille avaava merikaapelihanke etenee asennusvaiheeseen. Merikaapelin laskeminen Itämeren pohjaan alkaa maanantaina 12. lokakuuta Santahaminassa Helsingissä. Valmis kaapeli tarjoaa suoran ja luotettavan yhteyden Suomesta Euroopan sydämeen. Cinian olemassa olevaan Suomen tietoverkkoon yhdistyvän merikaapelin odotetaan houkuttelevan data- ja tietoliikennekeskusten sekä niitä hyödyntävien yritysten sijoittumista Suomeen.

”Merikaapelihankkeessa rakennetaan Suomen tulevaisuutta omiin vahvuuksiimme nojaten. Suora datayhteys Keski-Eurooppaan luo edellytyksiä kotimaiselle kasvulle sekä kansainvälisille investoinneille ja liiketoiminnalle. Tietoliikennemäärien odotetaan moninkertaistuvan tulevina vuosina, ja merikaapelihanke avaa Suomelle mahdollisuuden lunastaa paikka teollisen internetin kärkimaana”, toteaa ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Suomalainen Cinia toimii Sea Lion -hankkeen suunnittelijana ja toteuttajana sekä valmiin tietoliikenneyhteyden runkoverkko-operaattorina. Suomen valtio on hankkeen mahdollistaja ja sijoittaja yhdessä OP-Pohjolan ja Ilmarisen kanssa. Hankkeeseen investoidaan noin 100 miljoonaa euroa. Merikaapeliyhteydestä tavoitellaan kannattavaa liiketoimintaa, minkä lisäksi hankkeella haetaan suuria välittömiä ja välillisiä kansantaloudellisia hyötyjä, kuten datakeskusten ja niihin liittyvien tietotekniikkayritysten sijoittumista Suomeen.

”Odotamme merikaapelin auttavan tuomaan Suomeen yksityisiä datakeskusinvestointeja 2-3 miljardin euron verran seuraavan noin 10 vuoden aikana. Mutta kansantaloudelle paljon merkittävämpää on, jos näiden imussa Suomi onnistuu kehittämään vahvoja digitaalisia ekosysteemejä”, Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila arvioi.

Merikaapelista suora yhteys on jo sovittu vietävän saksalaisen Hetzner Onlinen ja TeliaSoneran tuleviin datakeskuksiin.

“Cinia osallistuu merikaapelilla EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden rakentamiseen. Haastammekin suomalaiset nykyiset ja uudet käynnistyvät yritykset ammentamaan uutta kansantuloa globaalista digitalisoitumisesta maailmanluokan tietoliikenneyhteyksien varassa”, Knaapila kertoo.

Kahdeksan optista kuituparia sisältävä merikaapeli valmistettiin Alcatel-Lucentin tehtaalla Calais’ssa Ranskassa. 1170 kilometrin pituinen ja runsaat 3355 tonnia painava merikaapeli kuljetettiin Suomeen yhtiön Ile de Brehat -aluksella. Laiva laskee kaapelin merenpohjaan Helsingistä Rostockiin Saksaan tämän syksyn aikana, ja yhteys on käyttövalmis keväällä 2016.

Lisätietoja: www.cinia.fi

Ari-Jussi Knaapila, toimitusjohtaja
Puh. 050 2179
S-posti aj.knaapila@cinia.fi

Juha Frey, viestintätoimisto Netprofile
Puh. 040 572 4674
S-posti juha@netprofile.fi

www.twitter.com/ciniagroup
www.instagram.com/ciniagroup
www.linkedin.com/company/ciniagroup
www.facebook.com/ciniagroup

Cinia Group tarjoaa verkkoyhteyspalveluita sekä vaativia tietoliikenteen ja telematiikan järjestelmäratkaisuja. Se tuottaa asiakaskohtaisesti palveluja erityistarpeisiin niin M2M-mobiilikäytöissä, telematiikan ohjaus- ja hallintatarpeissa, käytettävyyden hallinnassa sekä vaativissa verkko- ja tietoliikennetarpeissa. Cinialla on kuituoptista tietoliikenteen runkoverkkoa Suomessa noin 10000 km ja suunnitteilla olevaa verkkoa muualle pohjoiseen Eurooppaan noin 3000 km verran. www.cinia.fi

Avainsanat:

Tilaa