Citrix tutki: Toimialakohtaiset virtuaalityöpöydät tulevat

Lehdistötiedote 24.11.2015

Ohjelmistoyhtiö Citrix on julkaissut maailmanlaajuisen Global DaaS Market Survey -tutkimuksen työpöytävirtualisoinnista. Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten virtuaalityöpöytien käyttö ja tarjoaminen palveluna kehittyy maailmanlaajuisesti. Työpöytävirtualisoinnilla tarkoitetaan ratkaisua, jossa tietokoneen työpöytänäkymä ja sovellukset tarjotaan konesalista sen sijaan että ne asennetaan työasemiin. Työpöytävirtualisoinnin etuja ovat muun muassa päätelaiteriippumattomuus, tietoturva, kustannussäästöt ja helppo ylläpito sekä kyky reagoida nopeasti organisaation muutoksiiin.


– Virtuaalityöpöytiä yritykset voivat ottaa käyttöön omaan konesaliinsa tai hankkia ne palveluna, josta ulkopuolinen kumppani vastaa. Tutkimuksen tulosten mukaan palveluna hankitut virtuaalityöpöydät ovat maailmanlaajuisesti vahvasti kasvava markkina. Erityisesti kasvavat toimialakohtaisesti räätälöidyt virtuaalityöpöytäratkaisut, Citrixin maajohtaja Jaakko Hyttinen sanoo.

Tutkimukseen vastasi yli 500 palveluntarjoajaa 40 maassa ja joukossa oli myös suomalaisia palveluntarjoajia. Yli 70 % uskoo, että palveluna hankittavien virtuaalityöpöytien markkina kasvaa reilusti seuraavan vuoden aikana, ja näistä vajaa viidennes uskoo markkinan kasvavan jopa yli 50 %:lla.

Valmistava teollisuus noussut ykköseksi

– Tutkimuksen tulosten mukaan tänä vuonna virtuaalityöpöydän palveluntarjoajat erikoistuvat eniten valmistavan teollisuuden alalle, joka noussut terveydenhuollon ja finanssisektorin ohi suurimmaksi kohdemarkkinaksi. Kasvua ja toteutuksia on paljon myös kaupassa ja rakennustoimialalla, Hyttinen sanoo.

– Jos ajatellaan vaikkapa valmistavaa teollisuutta tai terveydenhuoltoa, henkilökunta käyttää paljon erikoissovelluksia ja siirtyy useita kertoja päivässä paikasta toiseen ja työasemalta toiselle. Kun varsinainen työpöytä onkin konesalissa, henkilölle tärkeät sovellukset toimivat aina tehokkaasti ja auki olevat sovellukset ja tiedostot seuraavat virtualisoidulla työpöydällä helposti työasemalta toiselle tai sopivaan mobiililaitteeseen mutta tieto pysyy turvassa, Hyttinen kertoo.

Työpöytävirtualisointi poistaa myös eri käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen yhteensopivuusongelmia, joka selittää niiden suosiota erikoissovelluksia käyttävillä toimialoilla. Virtuaalityöpöytiä palveluna tarjoavat yritykset näkevät kehityksen menevän yhä uusille toimialoille räätälöitäviin kokonaispaketteihin, jossa asiakas saa työpöydän, siihen toimialansa erikoissovellukset sekä tärkeät oheispalvelut, kuten joustavan tiedostojen jakopalvelut ja kollaboraatiopalvelut.

Palveluntarjoajat rakentavat työpöydät pilveen

Yhä useammat yritykset ja organisaatiot ostavat siis jatkossa tarvitsemansa käyttöjärjestelmän, sovellukset ja palvelut valmiina työpöytäpakettina palvelukumppaniltaan. Sopimusmallit ovat yleensä joustavia, esimerkiksi käyttäjäkohtaiseen kuukausimaksuun perustuvia. Tutkimuksessa haluttiin tietää, miten sitten palveluntarjoajat toimivat: rakentavatko ne asiakkaidensa virtuaalityöpöydät omaan konesaliinsa vai hankkivatko ne tarvitsemansa konesaliresurssit ulkopuolelta.

– Tulosten mukaan konesalikapasiteetti hankitaan pilvestä. Siinä missä 80 % kapasiteetista tulee tällä hetkeltä omasta konesalista, 12 kuukauden aikaikkunassa enää puolet. Vastaavasti kapasiteetti ostetaan julkisilta pilvialustoilta. Joustavuutta siis hakevat sekä palveluntarjoajat että asiakkaat, Hyttinen sanoo.

Lisätietoja:

Maajohtaja Jaakko Hyttinen, Citrix System Finland, puh. +358 400 652 552

Raportti englanniksi: https://www.citrix.fi/solutions/hosted-desktops/daas-market-trends.html

Citrix (NASDAQ:CTXS) johtaa siirtymistä ohjelmistomääritettyyn työympäristöön yhdistämällä virtualisoinnin, liikkuvuuden hallinnan, verkottumisen ja SaaS-ratkaisut, joiden avulla liiketoiminnot ja ihmiset pystyvät työskentelemään uusin ja paremmin tavoin. Citrix-ratkaisut mahdollistavat liiketoiminnan liikkuvuuden tarjoamalla turvallisia ja liikkuvia työpöytiä, joiden kautta työntekijät saavat välittömästi pääsyn sovelluksiin, työpöytiin, tietoihin ja viestintään millä tahansa laitteella sekä minkä tahansa verkon tai pilven kautta. Vuonna 2014 Citrixin liikevaihto oli 3,14 miljardia USD. Sen ratkaisut ovat käytössä ympäri maailmaa yli 400 000 organisaatiossa sekä yli 100 miljoonalla käyttäjällä. Lue lisää osoitteesta fi.citrix.com 

Avainsanat:

Yrityksestä

Citrix (NASDAQ:CTXS) johtaa siirtymistä ohjelmistomääritettyyn työympäristöön yhdistämällä virtualisoinnin, liikkuvuuden hallinnan, verkottumisen ja SaaS-ratkaisut, joiden avulla liiketoiminnot ja ihmiset pystyvät työskentelemään uusin ja paremmin tavoin. Citrix-ratkaisut mahdollistavat liiketoiminnan liikkuvuuden tarjoamalla turvallisia ja liikkuvia työpöytiä, joiden kautta työntekijät saavat välittömästi pääsyn sovelluksiin, työpöytiin, tietoihin ja viestintään millä tahansa laitteella sekä minkä tahansa verkon tai pilven kautta. Vuonna 2014 Citrixin liikevaihto oli 3,14 miljardia USD. Sen ratkaisut ovat käytössä ympäri maailmaa yli 330 000 organisaatiossa sekä yli 100 miljoonalla käyttäjällä. Lue lisää osoitteesta fi.citrix.com.

Tilaa

Liitteet & linkit