Citycon Oyj on päättänyt omien osakkeiden ostosta ja osakeannista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   13.7.2017 klo 9.05

Citycon Oyj:n hallituksen 12.7.2017 tekemän päätöksen perusteella Citycon Oyj tulee ostamaan ja luovuttamaan enintään yhteensä 2.500.000 yhtiön omaa osaketta useassa erässä vuosina 2017-2020 yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden maksamiseksi edellyttäen, että yhtiöllä kulloinkin on voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 0,3 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.

Ostetut omat osakkeet tullaan luovuttamaan useassa erässä yhtiön osakepalkkiojärjestelmä 2015:n ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2015:n osallistujille kyseisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeet tullaan luovuttamaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla niille kannustinjärjestelmien osallistujille, jotka kulloinkin ovat oikeutettuja palkkioon järjestelmien perusteella. Omat osakkeet ostetaan ja luovutetaan yhtiön pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja näin ollen omien osakkeiden ostolle ja osakeannille on painavat taloudelliset syyt.

Osakkeet, jotka maksetaan palkkiona kunkin osakepalkkiojärjestelmä 2015:n ansaintajakson perusteella, tullaan ostamaan ennalta määritetyn ajanjakson aikana sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on vahvistanut vuosien 2017, 2018 ja 2019 tilinpäätökset, ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen. Osakkeet, jotka maksetaan palkkiona sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2015:n perusteella, tullaan ostamaan kunkin järjestelmän mukaisen sitouttamisjakson jälkeen ennalta määritetyn ajanjakson aikana, ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen.

Yhtiön omat osakkeet ostetaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintahetkellä muodostuneeseen markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet tullaan ostamaan ja maksamaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakeannissa luovutettavat osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin siitä lähtien, kun ne on rekisteröity yhtiön osakepalkkiojärjestelmä 2015:n ja sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015:n osallistujien arvo-osuustileille.

Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n osakepalkkiojärjestelmää 2015 ja sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää 2015 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksistä sekä pörssitiedotteista, jotka on julkaistu 11.2.2015, 13.7.2015, 11.2.2016 ja 22.3.2017.

Citycon Oyj:n hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Osakeanti ei muuta yhtiön osakepääomaa.

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi

Tilaa