Citycon Oyj päätti pääoman palautuksesta

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   20.6.2016 klo 15.20

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2016 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0375 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.6.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.6.2016.

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan pääoman palautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,1125 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen ja hallituksen erilliseen päätökseen perustuen pääoman palautusta voidaan nyt päätetyn lisäksi jakaa siten, että pääoman palautusten maksupäivät tulevat olemaan 30.9.2016 ja 30.12.2016.


Helsinki, 20.6.2016

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Tilaa