3i-konsernin puolen vuoden tulos 30.9.2007 päättyneeltä kaudelta

3i kasvaa edelleen vahvasti

3i-konsernin kokonaistuotto tilivuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla (1.4.–30.9.2007) oli 735 miljoonaa euroa, mikä merkitsee miltei 40 prosentin nousua edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna. Irtautumisten tuotto oli 484 miljoonaa euroa.

Konsernin kauden uudet sijoitukset olivat arvoltaan 1 771 miljoonaa, joten ne yli kaksinkertaistuivat edellisvuoden 845 miljoonasta eurosta. Hallinnoitavat varat nousivat 11 744 miljoonaan, kun ne edellisvuoden vastaavalla kaudella olivat 10 093 miljoonaa. Tämä merkitsee 16 prosentin kasvua.

Sekä yritysostoja tekevä Buyouts-yksikkö että vähemmistöosakkuuksiin keskittyvä Growth Capital menestyivät tilikaudella hyvin. Lisäksi konserni vei menestyksekkäästi käytäntöön uuden strategiansa ja sen mukaisesti kasvatti hallinnoimiansa varoja sekä hajautti sijoituksiaan edelleen uusille maantieteellisille alueille sekä uusille toimialoille.

”Puolen vuoden tuloksemme on vahva. Sijoitustoimintojemme laajuuden ansiosta olemme edellisiin sykleihin verrattuna nyt huomattavasti vahvemmassa asemassa vastataksemme toimintaympäristön haasteisiin”, 3i-konsernin pääjohtaja Philip Yea sanoo.

Suomessa vuosi oli erittäin vilkas. Eltel Networksin ja Inspectan ostot sekä vähemmistöosakkuus DNA:sta merkitsivät sitä, että 3i sijoitti puolen vuoden aikana Suomeen enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä. 3i on toiminut Suomessa vuodesta 2000 saakka.

”Kun olemme sijoittaneet täällä uusiin kohteisiin, olemme samalla kasvattaneet sijoitustemme kokoa, mikä oli tavoitteemmekin. Myös portfoliomme arvo on noussut. Kulunut kausi on kaiken kaikkiaan ollut meille erinomainen”, 3i:n maajohtaja Hannu Isohaaro sanoo.

1.4.–30.9. H1 2007 H1 2006
Luvut euroissa
Sijoitustoiminta
Uudet sijoitukset 1 771 m 845 m
Irtautumiset 1 498 m 1 218 m

Tuotot
Irtautumisten tuotot 484 m 310 m
Tuotto avaavalle portfoliolle 14,3 % 11,6 %
Kokonaistuotto 735 m 537 m
Puolivuotisosinko 8,8 snt 8,3 snt

Portfolio ja hallinnoitavat varat
Taseen loppusumma 7 362 m 5 990 m
Kolmansien osapuolien rahastot 4 381 m 4 103 m
11 743 m 10 093 m

Osakekohtainen netto-omaisuus (dilutoitu) 14,45 € 11,37 €


Liikevaihto- ja tulosluvut on muunnettu Ison-Britannian punnista euroiksi 28.9. annetun keskiarvokurssin 0,6968 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euroiksi muunnetut luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.