Atea auttaa A-Insinöörejä ohjelmistojen käyttöoikeuksien hallinnassa

A-Insinöörit-yhtiöryhmä on ottanut käyttöön Atean ohjelmistolisenssien hallinnointia ja laillisuutta tehostavan ja helpottavan palvelun. Pirkanmaalaisen rakennusalan yhtiöryhmän tavoitteena on vähentää ohjelmistolisenssien aiheuttamaa työmäärää tietohallinnossa ja hyödyntää lisenssejä mahdollisimman tehokkaasti.

”Alun perin etsimme ratkaisuksi joko ohjelmistoa tai palvelua, mutta totesimme, että ohjelmisto työllistäisi liikaa. Atean palvelusta kiinnostuimme heti, sillä ohjelmistolisenssien hallintapalvelu istuu luontevana jatkona muulle yhteistyölle Atean kanssa”, sanoo A-Insinöörit-yhtiöryhmän ICT-manager Jarkko Tervo.

Hankintapäätökseen vaikutti palvelun tasoon nähden edullinen hinta. Plussana nähtiin myös se, että Atealla on paikallinen edustus Tampereella.

A-Insinöörit-yhtiöryhmän tietotekninen ympäristö on vuosien mittaan pikku hiljaa rakentunut nykyiseen muotoonsa. 280 henkilöä työllistävä yhtiöryhmä on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin. Talossa on käytössä 80 erilaista ostettua ja itse kehitettyä ohjelmaa.

Atean Software Asset Management -palvelu selvittää ohjelmistolisenssien lukumäärän ja käyttöasteen sekä palvelimissa että työasemissa.

”Koneelle asennettava agentti kerää jatkuvasti tietoa ohjelmistojen käytöstä. Asiakas saa perusraportit kerran kuukaudessa ja seurantaraportit neljä kertaa vuodessa. Näiden tietojen avulla yritys pystyy hyödyntämään ohjelmistolisenssejään mahdollisimman tehokkaasti. Näin syntyy merkittäviä säästöjä lisenssikustannuksissa”, sanoo Software Sales Specialist Saara Hatunen Atealta.

Asiakkaalle palvelu merkitsee entistä vähemmän aikaa vieviä rutiinitehtäviä lisenssien hankinnassa ja hallinnoinnissa sekä vähemmän käsityötä tiedon inventointi- ja ylläpitotehtävissä. Ohjelmistokirjanpito on aina ajan tasalla.

”Ohjelmisto- ja laiteomaisuuden kokonaisvaltainen hallinnointi on erittäin tärkeää asiakkaillemme. Hallinnointi antaa mahdollisuuden toiminnan mittaamiseen, valvomiseen ja kehittämiseen. Se luo edelleen mahdollisuuden riskien minimointiin ja kustannussäästöihin. Optimaalinen ohjelmistojen hallinnointi edellyttää osaamista, säännöllistä seurantaa ja vakioituja käytäntöjä. Kokemus on osoittanut, että osaavien kumppaneiden Software Asset Management -palvelujen avulla asiakashyödyt on realisoitavissa ja niukat tietohallinnon resurssit suunnattavissa tukemaan liiketoiminnan kehitystä”, toteaa Kimmo Kivistö, SAM Engagement Manager Microsoftilta.

Software Asset Management -palveluun kuuluu myös konsultointi. Eri ohjelmistotoimittajien tuotteet ja lisensointimahdollisuudet tunteva ohjelmistotiimi keskittyy ohjelmistovalmistajien käyttöoikeuskonsultointiin.

Palvelu otettiin käyttöön toukokuussa. ”Kokemuksemme ovat erittäin positiivisia – homma on lähtenyt käyntiin jouhevasti”, Jarkko Tervo sanoo.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Multimedia

Multimedia