BE Group -konserni paransi vuositulostaan huolimatta kannattavuuden heikkenemisestä loppuvuonna

BE Groupin myynti pieneni neljännellä vuosineljänneksellä voimakkaasti heikentyneen kysynnän seurauksena. Koko vuoden 2008 tulos oli kuitenkin edeltävän vuoden tulosta parempi ja yksi yhtiön historian parhaista.

• Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski tonnimäärien pienenemisen vuoksi 6,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 154,83 miljoonaa euroa (2007: 165,87). Koko vuoden liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia 709,57 miljoonaan euroon (703,77).

• Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto pieneni heikentyneen kysynnän seurauksena –1,47 miljoonaan euroon (7,54) ja vertailua haittaavat erät poistettuna –1,66 miljoonaan (–) euroon. Koko vuoden liikevoitto kasvoi 4,4 prosenttia 48,94 miljoonaan euroon (46,92).

• Neljännen neljänneksen kertaluontoisista eristä puhdistettu, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liikevoitto (EBITA) oli 3,22 miljoonaa euroa (9,75) ja operatiivinen liikevoittoprosentti 2,1 prosenttia (5,9). Koko vuoden operatiivinen liikevoitto (EBITA) laski 16,8 prosenttia 42,23 miljoonaan euroon (50,78) ja operatiivinen liikevoittoprosentti 6,0 prosenttiin (7,2).

• Koko vuoden osakekohtainen tulos kasvoi 0,70 euroon (0,65), kun operatiivinen osakekohtainen tulos laski 0,57 euroon (0,70).

• Konsernin käynnistämän kustannussäästöohjelman tavoitteena on laskea kokonaiskustannustasoa vuositasolla runsaat 9 miljoonaa euroa 12–15 kuukauden aikavälillä. Osana säästöohjelmaa lakkautetaan Venäjän Pietarissa sijaitsevat toiminnot.

• Konsernijohtajaksi ja toimitusjohtajaksi on vuodenvaihteen jälkeen nimitetty Lars Bergström. Hän aloittaa tehtävässään kevään 2009 aikana.

• Hallituksen osinkoehdotus on 0,09 euroa (0,32) osakkeelta.


BE Groupin konsernijohtaja Håkan Jeppsson kommentoi tilinpäätöstä seuraavasti:

– Selvisimme hyvin syksyn vaikeasta markkinatilanteesta, hintapaineesta ja kysynnän hiipumisesta. Olemme saaneet pidettyä kurissa hinnanalennukset, eivätkä teräksen hintojen vaihtelut näy täysimääräisinä tuloksessamme. Osavuosituloksemme on siksi olosuhteisiin nähden hyvä, ja vuosituloksemme yksi konsernin historian parhaista.

– Hankkimalla omistukseemme tšekkiläisyhtiöt Ferram Steelin ja Czechprofilin olemme vahvistaneet sekä markkinaosuuttamme itäisessä Keski-Euroopassa että asemaamme yhtenä alan johtavista yrityksistä Euroopassa.

– Vuodelta 2009 odotamme edellisvuotta heikompaa kehitystä ja kysyntää sekä alhaisempaa katetasoa. Uskomme kuitenkin kasvun jatkuvan itäisessä Keski-Euroopassa muun muassa vuoden 2008 yrityskauppojen seurauksena. Vastaamme suhdanteiden heikentymiseen karsimalla kustannuksia ja vähentämällä käyttöpääomaa.

– Strategiamme on edelleen kasvattaa palvelumyynnin osuutta myynnistä. Lähivuosina vahvistamme tuotantopalvelujen myynnin osaamistamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kustannustehokkaampia palveluja. Toinen tärkeä tavoite on strategiset yrityskaupat, kartoitamme edelleen potentiaalisia ostokohteita.

Suomessa toimivan BE Group Oy Ab:n koko vuoden liikevaihto oli 318,1 miljoonaa euroa (324,2). Liikevoitto 28,5 miljoonaa euroa (24,4) sisälsi varastovoittoja. Liikevoittoprosentti oli 9,0 (7.5).

Terästen markkinahintojen voimakas lasku ja kysynnän jyrkkä putoaminen vuoden viimeisellä neljänneksellä heikensi BE Group Oy Ab:n kannattavuutta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 64,8 miljoonaa euroa (73,4) ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (4,2).

– Arvioimme, että alkaneena vuonna yhtiömme liikevaihto laskee ja liiketoiminnan tulos heikkenee kysynnän vaimenemisen, teräksen hintojen laskun ja yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Hintojen lasku aiheuttaa jatkossa varastotappioita, toimitusjohtaja Matti Tiira sanoo.

Loppuvuodesta 2008 BE Group Oy Ab:ssä käynnistettiin säästöohjelma, jolla pyritään turvaamaan yhtiön kilpailukyky ja strateginen kehitystyö pitkällä tähtäimellä. Ohjelman odotetaan alkavan tuottaa näkyviä tuloksia jo vuoden 2009 alkupuolella.

BE Group Oy Ab jatkaa panostuksiaan tuotantopalveluiden kehittämiseen ja palvelumyynnin lisäämiseen.

Liikevaihto- ja tulosluvut on muunnettu Ruotsin kruunuista euroiksi 31.12.2008 valuuttakurssin 10,8700 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euromääräiset luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. BE Group AB raportoi ja ilmoittaa virallisen tuloksensa Ruotsin kruunuissa.

Osavuosikatsauksen yhteydessä järjestetään tänään 5.2. kello 10.00 (Suomen aikaa) englanninkielinen webcast- ja puhelinkonferenssi, jossa esiintyvät konsernijohtaja Håkan Jeppsson ja talousjohtaja Torbjörn Clementz.

Webcastiin osallistuvat voivat rekisteröityä osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=133053&s=1&k=F62BABBEDDEEC82F5089E04BBFA43080

Rekisteröityä voi myös puhelimitse juuri ennen konferenssin alkamista numerossa +46 8 5052 0110.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Multimedia

Multimedia