BE Group kasvatti myyntiään ja tulostaan

BE Groupin liikevaihto ja tulos kasvoivat kysynnän jatkuessa vilkkaana ja hintojen pysyessä korkeina. Yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt kasvattivat liikevaihtoaan ja tulostaan.

• Liikevaihto kasvoi vuoden 2007 huhti–kesäkuussa 27,9 prosenttia 224,1 miljoonaan euroon (2/2006: 175,2).
• Liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 18,4 miljoonaa euroa (14,1). EBITA-kate nousi 7,6 prosenttiin (6,6).
• Liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 30,8 prosenttia 447,2 miljoonaan euroon (341,8). Myynnin kasvu oli 9 prosenttia.
• Liikevoitto nousi alkuvuonna 57 prosenttia 37,1 miljoonaan euroon (23,6).
• Ruostumattoman teräksen seosainelisän nousu on pienentänyt katteita. Ilman seosainelisää lasketut katteet ovat kuitenkin vahvistuneet.
• Palvelumyynti samoin kuin kokonaismyynti oli ennätyskorkealla tasolla.
• Yritysnimen ja brändin yhtenäistäminen kaikilla markkinoilla on vahvistanut konsernin yrityskuvaa.

Tukholman pörssiin marraskuussa 2006 listautunut BE Group on julkaissut tammi–kesäkuun 2007 tuloksensa. Puolivuotiskausi oli hyvin menestyksekäs. Liikevaihto kasvoi 30,8 prosenttia ja liikevoitto 56,9 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. BE Group on hyötynyt vahvasta suhdanteesta ja korkeista hinnoista.

Konsernijohtaja Håkan Jeppsson kommentoi osavuosikatsausta seuraavasti:

– Toinen vuosineljännes oli meille kokonaisuudessaan hyvin menestyksekäs. Työpäiväkohtainen myynti oli korkeampi kuin koskaan, ja katteet paranivat. Kaikki liiketoimintayksikkömme kasvattivat liikevaihtoaan ja tulostaan. Toisen vuosineljänneksen aikana entisestäänkin vilkastunut kysyntä on osaltaan parantanut tulosta vertailuajankohtaan verrattuna. Voin siksi tyytyväisenä todeta, että BE Group on vahvempi kuin koskaan.

Pohjoismaissa positiivista markkinakehitystä vauhdittaa etupäässä konepaja- ja rakennusteollisuus. Sekä Ruotsissa että Suomessa kysyntä on koko tarkasteluajankohdan ajan ollut odotettua vilkkaampaa ja myynti on jatkanut kasvuaan.

– Itä- ja Keski-Euroopan vahva taloussuhdanne vahvistaa osaltaan BE Groupin kehitystä näillä markkinoilla. New Markets -liiketoimintayksikön kasvu oli alkuvuonna edelleen yli 30 prosentin luokkaa, Håkan Jeppsson sanoo.

Konsernin katteita painaa ruostumattoman teräksen seosainelisä, johon ei sisälly katetta. Hinnoittelu perustuu perushintaan ja seosainelisään, jonka taso määräytyy nikkelin ja muiden seosmetallien hinnan perusteella. Seosainelisät olivat ennätyskorkealla tasolla. On kuitenkin huomattava, että ilman seosainelisää lasketut katteet ovat vuoden aikana jatkuvasti nousseet.

– Vahvistaaksemme asemaamme kansainvälisillä teräsmarkkinoilla olemme yhtenäistäneet nimemme ja brändimme kaikilla markkina-alueilla. Olemme myös perustaneet edustuston Kiinaan tarkoituksena solmia kontakteja ja seurata kehitystä Aasian teräsmarkkinoilla.

Liikevaihto- ja tulosluvut on muutettu Ruotsin kruunuista euroiksi 29.6.2007 valuuttakurssin 9,2525 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euromääräiset luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia: BE Group raportoi ja ilmoittaa virallisen tuloksensa Ruotsin kruunuissa.

Osavuosikatsauksen yhteydessä järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi keskiviikkona 18.7. kello 16.00. Puhelinkonferenssissa esiintyvät konsernijohtaja Håkan Jeppsson ja talousjohtaja Torbjörn Clementz.

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä etukäteen osoitteessa:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=597224&Conf=147628

Rekisteröityä voi myös hieman ennen puhelinkonferenssin alkua numerossa +46 8 5052 0110.

Englanninkielinen osavuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.begroup.com.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.