BE Groupin kassavirta pysyi vahvana

• Kysyntä jatkui markkinoilla heikkona mutta vahvistui hieman Itäisessä Keski-Euroopassa. • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 52 prosenttia 89,6 miljoonaan euroon (187,5). Toimitetut tonnimäärät laskivat 35 prosenttia. • Liiketappio oli -4,3 miljoonaa euroa (15,9) toimitettujen tonnien ja myyntihintojen laskun vuoksi. Varastotappiot olivat 3,4 miljoonaa euroa. • Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketappio oli –0,7 miljoonaa euroa (11,6) myynnin laskusta huolimatta. • Käyttöpääoma pieneni 15,1 miljoonaa euroa, mikä vahvisti edelleen kassavirtaa. • Kustannussäästöohjelma eteni suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2009 aikana arvioidaan päästävän ainakin 16,6 miljoonan euron säästöihin.

BE Groupin toimitusjohtaja, konsernijohtaja Lars Bergström kommentoi konsernin heinä–syyskuun osavuosikatsausta seuraavasti: – Kysyntä kolmannella vuosineljänneksellä oli odotetusti heikko useimmilla BE Groupin markkinoilla. Kysyntä vahvistui hieman etupäässä Itäisen Keski-Euroopan markkinoilla. Myyntimäärät ovat siksi edelleen alhaisia ja kysynnän kääntymistä selkeään nousuun on odotettavissa aikaisintaan vuoden 2010 aikana. Pitkän tähtäimen kehitysnäkymiä on tällä hetkellä vaikea ennustaa. Arviomme on edelleen, että koko vuoden 2009 kysyntä jää selvästi heikommaksi ja myyntihinnat alhaisemmiksi kuin tilikaudella 2008. – Teräksen maailmanlaajuinen kysyntä on kääntynyt kasvuun ja hinnat ovat nousussa. Useilla BE Groupin markkinoilla on suunnitteilla suuria julkisia infrastruktuuri-investointeja. Näiden investointien ajoituksesta ja laajuudesta ei kuitenkaan ole vielä varmaa tietoa. – Olemme onnistuneet pienentämään käyttöpääomaamme, mikä vahvisti kassavirtaa kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirta ennen nettovelan muutosta oli 7,6 miljoonaa euroa (–27). Kustannussäästöohjelmamme on edennyt hyvin ja sitä on laajennettu uusille alueille. Tähän mennessä tämän vuoden aikana konsernin kustannustaso on laskenut noin 11,7 miljoonaa euroa, josta 3,9 miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen aikana. Koko vuoden kokonaissäästöt ovat arviolta vähintään 16,6 miljoonaa euroa. Yhtenä tehostamistoimenpiteenä yhdistämme lokakuussa Lahden teräspalvelukeskuksen yhteen toimipisteeseen. – Uskomme palvelumyyntimme kysynnän vahvistuvan edelleen ja jatkamme sen kehittämistä osana tarjoomaamme. Kolmannen neljänneksen aikana Stefan Eklund nimitettiin Ruotsin liiketoimintayksiköstä vastaavaksi johtajaksi. Hän on viimeksi toiminut Skanska Installationin toimitusjohtajana. Eklund astuu palvelukseemme vuodenvaihteessa. Liikevaihto- ja tulosluvut on muunnettu Ruotsin kruunuista euroiksi 30.9.2009 valuuttakurssin 10,2320 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euromääräiset luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. BE Group AB raportoi ja ilmoittaa virallisen tuloksensa Ruotsin kruunuissa. Osavuosikatsauksen yhteydessä järjestetään tänään 22.10. kello 10.00 (Suomen aikaa) analyytikoille ja medialle englanninkielinen webcast- ja puhelinkonferenssi, jossa tulosta kommentoivat konsernijohtaja Lars Bergström ja talousjohtaja Torbjörn Clementz. Ilmoittautuminen webcastiin: http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=170275&s=1&k=8137EFC445800D1444C76A0F1735B426&cb=blank Rekisteröityä voi myös puhelimitse juuri ennen konferenssin alkamista numerossa +46 8 5052 0110. Vain webcastiin rekisteröityneet voivat esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana.

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit