BE Groupin operatiivinen tulos pysyi vahvana

BE Groupin operatiivinen eli varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu tulos vuonna 2007 oli selvästi edellisvuotta parempi. Tulosta vahvistivat sekä teräksen hinnannousu että katteiden vahvistuminen palvelumyynnin kasvun ansiosta. Vuoden loppupuoliskon tulosta painoi ruostumattoman teräksen markkinoiden heilahtelu, jonka seurauksena myyntimäärät ja katteet kutistuivat.

- Koko vuoden kertaluontoisista eristä puhdistettu, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu liikevoitto (EBITA) oli 58,5 miljoonaa euroa (2006: 50,2). Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti nousi 7,2:een (7,1). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto (EBITA) oli 11,2 miljoonaa euroa (15,6) ja vastaava liikevoittoprosentti 5,9 (7,6).

- Koko vuoden tulos verojen jälkeen (IFRS) oli 37,4 miljoonaa euroa (41,8), mikä vastaa 0,75 euron (0,80) laimennettua osakekohtaista tulosta. Neljännen neljänneksen nettotulos oli 5,7 miljoonan euron (13,2) ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,26).

- Koko vuoden liikevaihto nousi 14,5 prosenttia 810 miljoonaan euroon (707,6). Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 191 miljoonaa euroa (205).

- Yhtiö osti Czechprofilin Tšekin tasavallassa.

- ArcelorMittalin kanssa on tehty sopimus yhteisyrityksen perustamisesta Ruotsin ohutlevymarkkinoille.

- Hallituksen osinkoehdotus on 0,37 euroa (0,37) osakkeelta.

Konsernin vuoden 2008 tuloskehitystä on tällä hetkellä vaikea ennakoida muun muassa teollisuustuotannon kasvun arvioidun hidastumisen ja varastojen kasvun vuoksi. BE Group arvioi kuitenkin, että vuoden ensimmäisen puoliskon kysyntä on suhteellisen korkealla tasolla Ruotsissa ja Suomessa. Itäisen Keski-Euroopan markkinoilla kysynnän odotetaan edelleen vahvistuvan selvästi vuoden 2007 tapaan. Baltian markkinoilla kehityksen odotetaan jatkuvan hieman heikompana.

BE Groupin konsernijohtaja Håkan Jeppsson kommentoi tilinpäätöstä seuraavasti:

– Vuoden 2007 tulos oli hyvä. Konsernin operatiivinen eli varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu tulos oli tähänastisista paras huolimatta etenkin ruostumattoman teräksen markkinoiden heittelystä. Voimme myös todeta, että tuottavuutemme on korkeampi kuin muilla teräs- ja metallikaupan kansainvälisillä pörssiyhtiöillä.

Håkan Jeppsson iloitsee tšekkiläisen Czechprofilin ostosta. Yrityskauppa vahvistaa BE Groupin asemaa etenkin Tšekin tasavallan teräsmarkkinoilla.

– Itäisen Keski-Euroopan markkinoiden yhdentymisen arvioidaan jatkuvan, ja BE Group on siinä mukana. Olemme myös aloittaneet strategisesti merkittävän yhteistyön sopimalla maailman suurimman terästuottajan ArcelorMittalin kanssa yhteisyrityksen perustamisesta ohutlevymarkkinoille. Yhteistyö vahvistaa entisestään vahvaa asemaamme Ruotsissa.

Håkan Jeppssonin mukaan BE Group aikoo lähivuosina edelleen lisätä panostuksiaan palvelumyyntiin kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kasvun vahvistamiseksi.

– Aiomme panostaa erityisesti korkealuokkaista ammattitaitoa vaativiin tuotantopalveluihin ja uuteen osaamiseen. Näin pystymme tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme ja itsellemme. Tärkeä tavoitteemme on myös mahdollisuuksien mukaan jatkaa strategisia yritysostoja.

Liikevaihto- ja tulosluvut on muunnettu Ruotsin kruunuista euroiksi 31.12.2007 valuuttakurssin 9,4415 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euromääräiset luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. BE Group raportoi ja ilmoittaa virallisen tuloksensa Ruotsin kruunuissa.

Osavuosikatsauksen yhteydessä järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tiistaina 5.2.2008 kello 10.00. Puhelinkonferenssissa esiintyvät konsernijohtaja Håkan Jeppsson ja talousjohtaja Torbjörn Clementz.

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä etukäteen osoitteessa:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=404314&Conf=184076

Rekisteröityä voi myös hieman ennen puhelinkonferenssin alkua numerossa +46 8 5052 0114.

Englanninkielinen osavuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.begroup.com.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.